Verkeerslawaai blijft transformatie vakantiehuizen Schipborg dwarszitten

Zeegserweg_Schipborg
Vakantiewoningen aan de Zeegserweg in Schipborg © RTV Drenthe/Hjalmar Guit
Het verkeersgeluid van de N34 blijft een groot struikelblok voor de transformatie van vakantiehuizen naar woningen aan de Zeegserweg in Schipborg. Ook na twee nieuwe onderzoeken naar de haalbaarheid van dat plan lijkt het transformeren van de recreatiewoningen een lastige zaak.
Bij de twee recreatiewoningen die het dichtst bij de provinciale weg staan, overstijgt het verkeerslawaai de wettelijke geluidsnormen voor woningen. Daarom kunnen de vakantiehuizen niet zomaar een woonbestemming krijgen. Voor vakantiehuizen gelden die geluidsregels niet.

Fout in onderzoek

Uit eerder onderzoek bleek al dat transformatie niet eenvoudig wordt. De gemeenteraad van Aa en Hunze wilde desondanks dat er nog een poging zou worden gedaan om naar oplossingen te zoeken, mede omdat er tijdens het eerdere onderzoek een fout was gemaakt.
Ook na het herstellen van die fout, is het geluid van de N34 voor twee van de vakantiehuisjes nog steeds te hard. Dat heeft gevolgen voor de hele Zeegserweg, want de gemeente wil tot nu toe alleen meewerken aan transformatie als dat voor alle recreatiewoningen kan.

Provincie aan zet

De sleutel zou bij de provincie Drenthe kunnen liggen. Vanuit de nieuwe omgevingswet is het volgens de onderzoeken mogelijk om voor bepaalde gebouwen af te wijken van de geluidsgrens. Daarvoor moet de provincie wel eerst eigen geluidsregels vaststellen.
Ook als dat is gebeurd, zou de gemeente goed moeten onderbouwen waarom het echt noodzakelijk is om een hoger geluidsniveau toe te staan voor de twee vakantiewoningen voordat er een uitzondering kan worden gemaakt.

Geluidsweren of gedogen

Een andere oplossing is het plaatsen van geluidswerende gevels in de twee huisjes die het dichtst bij de weg staan. Al is dat volgens de onderzoeksbureaus duur en bovendien erg ingrijpend. Om zo'n gevel te kunnen plaatsen, moeten de vakantiewoningen gedeeltelijk worden gesloopt.
Op dit moment wonen de mensen in de recreatiewoningen er illegaal, je mag namelijk niet zomaar in een vakantiehuis wonen. De gemeente zou dat volgens de onderzoekers tijdelijk kunnen gedogen, in plaats van de recreatiewoningen te transformeren.
De onderzoekers wijzen er wel op dat gedogen niet zomaar kan en vinden ook dat de gemeente er voorzichtig mee om moet gaan. Ze waarschuwen voor het scheppen van een precedent, waardoor mensen die nu in vakantiehuizen wonen ook zo'n gedoogconstructie zouden kunnen eisen.

Resultaten bestuderen

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze wil de resultaten van de twee onderzoeken eerst bestuderen voordat er een besluit kan worden genomen over hoe het verder moet met de transformatie.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.