Provincie trekt portemonnee voor Health Hub Roden

De Health Hub in Roden moet blijven bestaan en daarom wil Gedeputeerde Staten (GS) er opnieuw geld in steken. Jaarlijks 100.000 euro tot 2025. De Health Hub is een ontwikkelplaats voor medische zorgtechnologie.

De hub zit aan het einde van z'n huidige projectfase. Voor de continuïteit moet een onafhankelijke stichting worden opgericht. GS steunen dit plan. De gemeente Noordenveld besloot onlangs ook om de hub opnieuw tot 2025 met subsidie te steunen.

Wat is de Health Hub?

Vijf jaar geleden is de Health Hub Roden gestart. De hub is een samenwerking van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De hub werd opgestart omdat het medisch bedrijf Cordis naar het buitenland vertrok. Er vielen toen honderden ontslagen.

Er moest wat gedaan worden om de werkgelegenheid weer terug te krijgen. Er bleven veel mensen in de regio wonen met kennis van de medische technologie. Zo begon eenaantal oud-werknemers van Cordis een eigen bedrijf en de Health Hub moest er voor zorgen dat er meer medische werkgelegenheid komt.

Studenten werken samen met ondernemers

In de Health Hub Roden zoeken studenten uit het mbo, hbo en wo samen met ondernemers naar voornamelijk medische en medisch/technische oplossingen. Een voorbeeld van een vinding uit Roden is bedacht door een student voor de Ambulancedienst Groningen. Ambulancezorg Groningen is één van de partners van de Health Hub.

"Een student vond dat het overzetten van een patiënt van een ambulancebed naar een ziekenhuisbed nogal zwaar was. Ze heeft samen met een techniekstudent een oplossing bedacht. Eigenlijk heel simpel met een rolsysteem", zo zegt Bram Oosting van de dienst.

Betaalbaar en beter exoskelet

Ook houden onderzoekers en studenten zich op de hub bezig met het ontwikkelen van verschillende soorten (of onderdelen van) betaalbare exoskelets. Mensen die de controle kwijt zijn over hun benen door bijvoorbeeld een dwarslaesie kunnen dankzij het exoskelet weer rechtop staan en lopen. Te veel en langdurig achter elkaar zitten in een rolstoel is slecht voor de gezondheid. Een exoskelet helpt door middel van elektromotoren de persoon rechtop.

De verwachting is dat een exoskelet in de toekomst een praktisch alternatief kan zijn voor de rolstoel. De kosten van zo'n skelet liggen nu nog tussen de 80.000 en 100.000 euro en worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Health Hub zit al in nieuw pand

De broedplaats voor medische ontwikkelingen knapte de afgelopen jaren uit z'n jasje. Zelf een pand aankopen kon niet, want het doel is ook om de huurtarieven voor onderzoekers, startende ondernemingen en onderwijsinstellingen laag te houden.

Het samenwerkingsverband van de Health Hub Roden kon namelijk niet zelfstandig bij een bank aankloppen voor een hypotheek om het pand te kopen. Dat zou alleen kunnen met garantstellingen van de overheden.

Daarom hebben de provincie en de gemeente Noordenveld samen een groter pand op hetzelfde industrieterrein gekocht de gemeente Noordenveld betaalde 6 ton, de provincie 2,4 miljoen. "Dan kun je beter zelf het pand kopen, dan heb je tenminste onderpand als het ooit mis mocht gaan," was destijds de gedachte van gedeputeerde Henk Brink.

Provinciale Staten moeten de nieuwe subsidie van een ton per jaar voor de Health Hub nog wel goedkeuren.

Meer over dit onderwerp:
Health Hub Roden
Deel dit artikel: