Assen investeert 7,5 miljoen in flexwoningen van Actium aan Groene Dijk

Groene Dijk
Schets van de flexwijk met 150 woningen aan de Groene Dijk © Gemeente Assen
Assen zet de plannen voor een flexwijk met 150 flexwoningen aan de Groene Dijk door. Zelf investeert de gemeente er 7,5 miljoen euro in. Actium gaat er 54 flexwoningen neerzetten, en de gemeente betaalt daaraan mee. 96 flexwoningen worden bekostigd met een forse bijdrage van het Rijk. Het gaat om 12,5 miljoen euro.
Deze miljoenenbijdrage komt voort uit een deal tussen Assen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA. Als tegenprestatie moet de gemeente de komende tien jaar minstens 48 huizen beschikbaar stellen aan statushouders. Maar dat hoeven niet per se de nieuwe flexwoningen te zijn.

Vlottrekken

Met de realisatie van de flexwijk, die tussen het Noord-Willemskanaal en Kloosterveen komt te liggen, wil Assen de vastgelopen woningmarkt vlottrekken. De gemeente wil er vooral statushouders, spoedzoekers, starters, jongeren, studenten en Oekraïense vluchtelingen onderbrengen. Daarnaast kunnen de flexwoningen tijdelijk worden ingezet voor huurders die elders in Assen te maken krijgen met sloop of renovatie, zogenoemde 'herhuisvestingsurgenten'.
Assen ontwikkelt de flexwijk samen met Actium, maar voor de woningcorporatie is het project verliesgevend. Vandaar dat Assen er ook miljoenen insteekt, om zo toch snel betaalbare woonruimte te creëren. De flexwoningen aan de Groene Dijk staan er in principe vijftien jaar, met een optie voor verlenging met nog eens vijf jaar. De 96 woningen die met rijksgeld worden bekostigd, komen van het Rijksvastgoedbedrijf dat ze al lange tijd in opslag heeft. De andere 54 flexhuizen haalt Actium ergens anders vandaan.

Bezwaar bewoners

De flexlocatie aan de Groene Dijk maakt deel uit van een bedrijventerrein, en was aanvankelijk bedoeld voor wonen en werken. Met de belangstelling liep het niet echt storm. Toch komt er vanuit ondernemershoek stevige kritiek op het flexwonenproject. Emmelien de Vries kocht vorig jaar met haar man een kavel voor hun bedrijf, vlak om de hoek. "En zomaar ineens worden we geconfronteerd met een andere bestemming, namelijk een woonwijk naast de deur met maar liefst 150 woningen. Wat daar straks allemaal komt te wonen, dat is maar afwachten. Gevolg voor ons is dat we uitbreiding straks wel kunnen vergeten", moppert ze.
(tekst gaat verder onder de foto)
Tiny Houses locatie Groene Dijk Assen
De plek voor een flexwijk met 150 huizen © RTV Drenthe / Margriet Benak
Zij en haar man zijn niet de enigen die moeite hebben met de flexwijk. Eind vorig jaar kwam er ook veel protest op een bewonersbijeenkomst in Kloosterveen. Bewoners voelen zich overvallen. De Vries hekelt vooral de omvang van de flexwijk.
"Als het nu vijftig woningen zouden zijn, dan is het nog wel te overzien, maar niet 150. Dat is veel te fors voor dat stuk grond. Op sommige plekken worden de flexwoningen in drie of vier bouwlagen neergezet, als flatgebouwen. Die mensen wonen straks bovenop elkaar, hebben geen tuin, geen dagbesteding. Ik ben bang dat men zich daar straks kapot verveelt. En wij zitten met de gevolgen."

'Wie allemaal bij elkaar?'

De buurtbewoonster begrijpt ook wel dat er een tekort aan woningen is, maar de oplossing die Assen nu aan de Groene Dijk zoekt, is volgens haar niet de goede manier. Bovendien balen bewoners van de wisselende informatie die ze krijgen over de flexwijk.
"De ene keer horen we dat er ook ex-verslaafden komen te wonen, even later wordt dat ontkend. Dan zijn het vooral alleenstaande statushouders die wachten op gezinshereniging. En nu gaat het om een mix van allerlei doelgroepen bij elkaar. Zowel jongeren, statushouders en mensen met problemen die ergens snel een plek moeten hebben. Wij vragen ons ernstig af, wie zetten ze daar straks allemaal bij elkaar?', aldus De Vries.

Conciërgewoning

Volgens de gemeente is het de bedoeling dat de flexwijk 'een sociaal karakter' krijgt. Zo komt er ook een conciërgewoning. Daar komt een medewerker in die bewoners begeleidt en helpt en verder het reilen en zeilen in de gaten houdt. Deze conciërge zal ook bewoners aanspreken op hun gedrag als dat nodig is en is betrokken bij speciale activiteiten in de flexwijk.
Actium wordt verantwoordelijk voor de verhuur van alle 150 flexwoningen, dus ook van de 96 die Assen van het Rijk krijgt. Op 2 april is er een bijeenkomst in de brandweerkazerne aan de Mien Ruysweg, waar het inrichtingsplan voor de flexwijk wordt gepresenteerd. Op 4 april bespreekt de gemeenteraad van Assen het plan.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.