Stikstof niet langer obstakel bij bouw 500 woningen Assen

De gemeente Assen heeft groen licht gekregen voor de bouw van 500 woningen in de wijk Kloosterveen, vlak bij hoogveen- en Natura2000-gebied Fochteloërveen. De bouw werd vertraagd door strengere stikstofregels en een beroep van natuurorganisaties.

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden van de bouw. De gemeente, provincie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie hebben laten vastleggen dat de woonwijk geen extra uitstoot van stikstof veroorzaakt op het hoogveengebied. Negatieve effecten op de natuur, zoals het verlies aan leefgebied van toendrarietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels, moeten worden voorkomen of gecompenseerd.

Toename van recreatie

Natuurorganisaties toonden hun afkeer van de plannen omdat juist op de plek waar de nieuwe woningen zouden moeten verrijzen, vogels hun voedsel zoeken. Door de toename van recreatie in het Fochteloërveen zullen broedende kraanvogels bijvoorbeeld sneller worden verstoord. Een impasse dreigde.

De betrokken partijen zijn nu overeengekomen dat de gemeente Assen de eerste 500 van 2.500 woningen mag bouwen, en dat er tegelijk een aanvullend onafhankelijk onderzoek door een ecologisch bureau wordt uitgevoerd naar de verstoring van de foerageergebieden en naar maatregelen om de problemen te verhelpen. De maatregelen die voortkomen uit het onderzoek, zal de provincie Drenthe gaan uitvoeren.

Lees ook:

Deel dit artikel: