Landschapsverandering Ootmaanlanden moet extreme neerslag de baas zijn

Het moet dé oplossing zijn om Meppel te weren tegen het water: een klimaatbuffer in de Ootmaanlanden bij het Holtingerveld. Door de klimaatverandering valt er ongeveer één keer in de 25 jaar zoveel neerslag dat inwoners van Meppel geen droge voeten meer houden. De klimaatbuffer moet dat voorkomen.

"We gaan hier een tijdelijke waterberging creëren", zegt projectleider Ingrid Benjamins. "Op dit moment is het nog zo dat als er een enorme hoeveelheid water valt, dit via de Drentse Hoofdvaart naar Meppel stroomt. Straks moet het water hier tijdelijk 'vastgehouden' worden, zodat we zelf kunnen bepalen wanneer het richting Meppel stroomt."

Aanpassingen in de natuur

Om dat water daadwerkelijk vast te houden, moet er een stuw aangelegd worden. "Daarnaast gaan we bijvoorbeeld sloten verhogen en verbreden, kleine kades om het gebied aanleggen en sommige watergangen weghalen."

Het gebied wordt daardoor veel natter. "Je krijgt straks de situatie dat een deel van het gebied heel nat is, maar een ander deel wat minder. Hoe zuidelijker, hoe natter het straks zal zijn."

Meer bloemen en insecten

Op die manier kan het water geleidelijk naar het zuiden stromen, zodat niet alles in een keer terechtkomt in Meppel. De aanleg van een waterbuffer vereist een flinke verandering van het landschap. Ecoloog Rienko van der Schuur van Prolander ziet dat als een win-winsituatie.

"De hoeveelheid voedsel in de bodem gaat afnemen waardoor je meer variatie krijgt in planten. Het wordt bloemrijker, waardoor je bijvoorbeeld planten als de ratelaar tegen gaat komen in dit gebied."

Door de komst van nieuwe bloemen, zullen er ook meer insecten in de Ootmaanlanden gaan leven. "Je krijgt meer libellen en we hopen dat de kamsalamander, die hier in de buurt leeft, zich ook hier gaat vestigen."

In de loop van 2022 moet de waterbuffer gerealiseerd zijn.

Deel dit artikel: