Huishoudens in De Wolden hebben het hoogste doorsnee vermogen

Het hoogste doorsnee vermogen van een huishouden vind je in Drenthe in gemeente De Wolden. Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van een huishouden daar 164,5 duizend euro.

In de gemeente Assen is het doorsnee vermogen van een huishouden relatief gezien het meest gestegen. Op 1 januari 2019 had een doorsnee huishouden daar 37,1 duizend euro, terwijl dat op 1 januari 2018 nog 28 duizend euro was. Een stijging van 32,5 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de gemeente Emmen was er van 2018 tot 2019 relatief gezien een grote stijging in het doorsnee vermogen van een huishouden, namelijk 32,1 procent. De gemeente heeft echter wel het laagste doorsnee vermogen van een huishouden ten opzichte van de andere Drentse gemeentes, namelijk 29,6 duizend euro.

Wat is het doorsnee vermogen?

Ieder jaar berekent het statistiekbureau het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens. Het vermogen bestaat uit bezittingen zoals bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning, of onderneming zit. Daar worden eventuele schulden vanaf getrokken.

Woningwaarde blijft stijgen

Ook landelijk is het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens met 12 duizend euro gestegen tot een bedrag van 49,8 duizend euro op 1 januari 2019. Volgens het CBS komt dat vooral doordat woningen in waarde blijven stijgen. In 2019 had bijna zes op de tien huishoudens een eigen woning. Voor huizenbezitters vormde de eigen woning met 60 procent het grootste deel van hun vermogen. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aanmerkelijk belang als grootste delen van het vermogen.

Ouderen hebben hoogste vermogen

Van de leeftijdscategorieën 'tot 25 jaar', '25 tot 45 jaar', '45 tot 65 jaar' en '65 jaar en ouder', heeft de laatste leeftijdscategorie het hoogste doorsnee vermogen. Dat komt volgens het CBS omdat 65-plussers vaak een eigen woning bezitten en nauwelijks of geen hypotheekschuld hebben. Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen voor deze huishoudens dan ook 142,6 duizend euro.

Een negatief vermogen komt in de jongste leeftijdscategorie, 'tot 25 jaar', het meest voor. Binnen die categorie heeft zo'n 47 procent een negatief vermogen. Dat is bij de 65-plussers slechts 3 procent.

Bloemendaal hoogste vermogen

De Nederlandse gemeente met het hoogste doorsnee vermogen in 2019 was Bloemendaal, in de provincie Noord-Holland. Daar was het doorsnee vermogen van een huishouden 381 duizend euro, bijna acht keer zoveel als het landelijk doorsnee vermogen van een huishouden. Het minst vermogend was de gemeente Rotterdam, met een doorsnee vermogen van 6,1 duizend euro. Dit is te verklaren omdat in grote steden meer groepen wonen die doorgaans weinig vermogen hebben, zoals jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Kijk hieronder wat het doorsnee vermogen van een huishouden op 1 januari 2019 was in jouw gemeente.