Komt er een windmolen voor woongroep Zandroos in Diever?

Woongroep Zandroos in Diever wil volledig energieneutraal leven. Het appartementencomplex heeft al zonnepanelen, maar die leveren nog niet genoeg op. Daarom wil de groep een kleine windmolen bouwen. Maar door het wegvallen van een landelijke subsidie voor dit soort projecten, lijkt dat idee niet haalbaar.

Per 1 januari vervalt de Postcoderoos Regeling, die subsidie biedt aan kleine groepsinitiatieven om groene energie op te wekken. De gemeente Westerveld wil in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied rekening houden met kleine windmolens, maar voor de subsidieregeling komt dat dus te laat. Zonder subsidie is een windmolen voor de Zandroos niet haalbaar.

Energieneutrale woongroep

Woongroep Zandroos bestaat uit 27 mensen die wonen in een nieuw appartementenblok dat bestaat uit 22 woningen, geplaatst in de nieuwbouwwijk Kalterbroeken. De groep hecht veel waarde aan duurzaamheid en spiritualiteit. Op de daken van het complex, dat in de zomer van 2019 werd opgeleverd, liggen 264 zonnepanelen. Met die panelen en met warmtepompen dachten de bewoners volledig energieneutraal te kunnen leven, maar de zonnepanelen zorgen alleen voor een energieneutraal gebouw, zonder dagelijks stroomgebruik.

Om toch totaal onafhankelijk te zijn van energie wil Zandroos een kleine windmolen aanschaffen en laten plaatsen. Daarvoor hebben de bewoners een gezin, dat buiten de bebouwde kom woont, bereid gevonden om de installatie op het erf te plaatsen. Een windmolen mag namelijk niet bij de woongroep in de tuin staan.

15 meter en 62.000 euro

"We gaan nog meer bezuinigen op ons energiegebruik en willen dus graag een kleine EAZ-windmolen aanschaffen", vertelt Akke Overzet van woongroep Zandroos. "Dat is een windmolen van 15 meter hoog. Hij kost 62.000 euro en zelfs met de subsidie zouden we aandelen moeten kopen, maar zonder subsidie wordt het onhaalbaar. Meer dan 60.000 euro gaan we echt niet opbrengen."

Wethouder Henk Doeven biedt hulp aan de woongroep, want de gemeente Westerveld is enthousiast over het plan. "Deze kleinere windmolens zijn geen belemmering voor het Drentse landschap en ze wekken groene energie op. Die initiatieven willen we in het nieuwe beleidsplan Buitengebied steunen, maar dat gaat pas volgend jaar van kracht. Dan geldt de Postcoderoos Regeling niet meer en dat die regeling verdwijnt, vind ik krom", aldus Doeven.

Hulp van de gemeente

Daarom heeft de wethouder deze zaak aangekaart in de Vereniging Drentse Gemeenten. De andere wethouders waren het ermee eens dat deze initiatieven doorgang moeten kunnen vinden en dat de huidige regeling niet moet verdwijnen. Doeven zet dat standpunt nu door naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de hoop dat het onder de aandacht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt.

"Het gaat puur om de schaal. Grote windmolens, zoals die van honderd meter hoog, komen volgend jaar nog wel in aanmerking voor een subsidie, de kleine niet", zegt Doeven. "Iedereen roept maar dat alles energieneutraal en CO2-neutraal moet worden. Als de nieuwe regeling aangepast wordt, zou je er veel kleinschalige initiatieven er ontzettend mee steunen. Zoals het nu lijkt, zet die nieuwe regeling dat op achterstand."

Foutje?

Overzet denkt zelfs dat de nieuwe regeling een foutje is: "Het hele idee van de regeling is het stimuleren van groene energie. Wij willen in ieder geval heel graag dat deze regeling bijgesteld gaat worden. Dan zijn alle problemen opgelost."