Provincie gaat kwaliteit Drents grondwater beschermen

In Drenthe worden de komende jaren tal van maatregelen genomen om het grondwater in de provincie te beschermen. Een van de actiepunten is een bewustwordingscampagne voor inwoners, zodat het grondwater minder vervuild raakt.

Dat staat in het 'Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming 2020-2025', dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Om al die maatregelen uit te kunnen voeren werkt de provincie samen met drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten en landbouwsector. In Drenthe zijn zestien plekken waar water wordt gewonnen om er vervolgens drinkwater van te maken.

Uit metingen blijkt dat er in het grondwater steeds vaker stoffen zitten die daar niet in thuishoren. Onder andere resten van chemicaliën, medicijnresten, oplosmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden gevonden in het water. De provincie wil voorkomen dat de kwaliteit van de bronnen voor de drinkwatervoorziening achteruitgaat.

Website en studiegroepen

Een van de maatregelen is een bewustwordingscampagne via de website www.beschermjedrinkwater.nl. Op deze site staan tips en meer informatie over wat inwoners zelf kunnen doen aan de kwaliteit van het drinkwater. Ook krijgen landbouwers in studiegroepen adviezen over een duurzamere bedrijfsvoering om grondwater te beschermen. Gedeputeerde Hans Kuipers: "Het is heel goed dat er nu een website is waar onze inwoners meer kunnen lezen, want wij leven op ons goud, op ons drinkwater van de toekomst. Laten we daar goed voor zorgen."

In totaal worden 23 maatregelen genomen. Zo komt er ook meer toezicht en handhaving in grondwaterbeschermingsgebieden.

Deel dit artikel: