Emmen loopt in op miljoenentekorten

De gemeente Emmen verwacht dit jaar een tekort van 900.000 euro. Dat is 2,3 miljoen euro minder dan de gemeente voor de zomer verwachtte. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage.

Twee keer per jaar maakt de gemeente een zogeheten bestuursrapportage om te kijken in hoeverre zij op schema ligt met de begroting. De positieve ontwikkeling met betrekking tot het tekort van dit jaar heeft te maken met onder meer extra middelen vanuit het Rijk. Zo'n 1,5 miljoen euro is dat.

Miljoenen voor gevolgen coronacrisis

Daarnaast krijgt Emmen dit jaar 3,5 miljoen euro voor de gevolgen van het coronacrisis. De onvoorspelbaarheid, impact en daarmee de risico's van corona blijven ongekend groot, aldus de gemeente. De gemeente verwacht dat de compensatie vanuit het Rijk nu voldoende is om de kosten ervan te dekken.

Bezuinigen

De gemeente Emmen moet nog steeds flink bezuinigen omdat het er financieel niet goed voor staat. De komende jaren gaat het om zo'n twaalf miljoen euro. In december komt er meer duidelijkheid over de herverdeling van het gemeentefonds, het geld dat vanuit Den Haag over alle gemeenten in het land wordt verdeeld. Hoe dat gaat uitpakken, is nog niet bekend.

Ook krijgt Emmen de komende vier jaar, jaarlijks zo'n zeven miljoen euro extra vanuit de bijstandsgelden. Dit omdat er verwacht wordt dat meer mensen in de bijstand gaan belanden, ook vanwege de coronacrisis. Van die zeven miljoen euro kunnen er 500 bijstandsuitkeringen betaald worden. Op dit moment zitten er ruim 3300 mensen in de gemeente Emmen in de bijstand.

Onzekerheden

Toch blijven het onzekere tijden en houdt de gemeente een slag om de arm. Dat heeft onder meer te maken met de onzekerheden rondom de coronacrisis. Ook wat dit bijvoorbeeld voor dierenpark Wildlands gaat betekenen, waar de gemeente honderd procent aandeelhouder van is. Daarnaast is de eerder genoemde herverdeling van het gemeentefonds nog onzeker voor Emmen, maar ook het sociaal domein waaronder de jeugdzorg valt. De gemeente weet niet welke tekorten het daar de komende jaren op moet verwachten.

Deze punten worden meegenomen in de bespreking van de begroting met de gemeenteraad. Die praat daar op 2 en 5 november over.

Deel dit artikel: