Natuur en Milieufederaties lanceren Meldpunt Lichthinder

Ben jij een van de miljoen Nederlanders die 's nachts niet kan slapen omdat er ergens een fel licht schijnt? Vanaf vandaag kun je dit doorgeven aan het meldpunt lichthinder. In het kader van de Nacht van de Nacht komen Natuur en Milieufederaties in Nederland met deze website.

Op maghetlichtuit.nl kun je doorgeven van welke verlichting je last hebt. Vervolgens gaan medewerkers van de Nacht van de Nacht in gesprek met de bedrijven, gemeentes of anderen die de lichtbronnen beheren.

Midden van Drenthe het donkerst

In Drenthe is het nog redelijk goed gesteld met de lichthinder, vertelt Sanne Vellinga van Natuur en Milieufederatie Drenthe: "Drenthe is de op een na donkerste provincie van Nederland. Nederland is een van de felst verlichte landen ter wereld en ook Drenthe wordt steeds lichter. Het is wel nodig om daar op te letten."

Volgens de Nacht van de Nacht-campagne zou 57 procent van de Drentse bedrijven 's nachts onnodig het licht aan hebben. Ter vergelijking: hiermee zouden 150.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

In het midden van Drenthe is het het donkerst, blijkt uit onderzoek. Het licht uit de stad Groningen, uit de kassen bij Emmen, van reclamemasten en bij woningen en bedrijven zorgt voor de meeste lichthinder in onze provincie. Vellinga begrijpt dat er steeds meer voor ledverlichting wordt gekozen: "Het is duurzamer omdat het energiebesparender is, maar het geeft vaak wel een feller licht."

Nadelige effecten

En dat felle licht kan veel gevolgen hebben. Zo heeft drie procent van de Nederlanders last van slaapverstoring, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook blijkt uit advies van de Gezondheidsraad dat (langdurig) nachtwerk kan leiden tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Verder meldt de campagne Nacht van de Nacht dat door de lichtvervuiling nachtvlindersoorten onder druk staan en jaarlijks miljoenen trekvogels gedesoriënteerd raken.

Nacht van de Nacht

Het meldpunt is opgericht in het kader van de jaarlijkse Nacht van de Nacht, dit jaar op zaterdag 24 oktober. Hiermee willen Natuur en Milieufederaties Nederland donkerder en duurzamer maken.

Normaal gesproken zijn er veel evenementen. Dit jaar worden er vanwege het coronavirus online lezingen gehouden op YouTube en Facebook. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere sterrenkunde voor kinderen en alles over de effecten van lichthinder.