Raad Hoogeveen aan zet in uitbreidingsplan tankstation Green Planet

Mag Green Planet uitbreiden? De gemeenteraad is aan zet (Rechten: Google Streetview)
Mag Green Planet uitbreiden? De gemeenteraad is aan zet
De uitbreiding van het tankstation Green Planet in Pesse is een stapje dichterbij. Het Hoogeveense college van B en W heeft zeventien reacties op de vergunningaanvraag van tafel geveegd en vraagt nu de gemeenteraad in te stemmen met het afgeven van de vergunning.
Ondernemer Edward Doorten wil Green Planet uitbreiden. Sinds 2014 wordt er vooral getankt door personenauto's. Doorten wil vrachtwagens meer gaan bedienen met schonere brandstof als waterstof en biogas. Ook wil hij een vrachtwagenparkeerplaats om e-laden mogelijk te maken.
De gemeente wil verduurzamen en vindt dat de plannen van Green Planet daar aan bijdragen. Ook is er een economisch belang, er zijn bedrijven in de gemeente die gebruik maken van de brandstoffen die Green Planet wil gaan leveren. Daarbovenop komt dat Doorten geen gebruik meer kan maken van subsidies als er niet voor 2021 een vergunning ligt.

Buurt in verzet

Omwonenden komen echter in opstand tegen alle ontwikkelingen bij het tankstation. De af te geven vergunning lag deze zomer ter inzage, waarop 17 zienswijzen kwamen. Zorgen over lichthinder, geluidsoverlast, verrommeling van het landschap en verlies van woongenot werden allemaal van tafel geveegd. Inwoners van Eursinge en Pesse vrezen vooral dat door het afgeven van deze vergunning ook het project Green Edge een stap dichterbij komt: een klim- en uitkijktoren, horeca en een evenemententerrein.
Volgens de gemeente staan de projecten los van elkaar. Het uitbreiden van het tankstation, zonder realisatie van Green Edge, is volgens gemeente en ondernemer financieel haalbaar. Het is nog onduidelijk wanneer de plannen rondom Green Edge weer op tafel komen. Een vergunningsaanvraag daarvoor leverde ruim 150 reacties met bezwaren op.

Rechtbank

Doorten was al begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding, waarop omwonenden naar de rechter stapten. Zij eisten dat de werkzaamheden stopten, omdat er nog geen vergunning was voor uitbreiding. De rechter ging daar niet in mee, omdat niemand last had van de werkzaamheden.
Tegenstanders van de plannen laten het er echter niet bij zitten. Actiegroep Gien Planet heeft al aangekondigd te gaan inspreken tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad is namelijk aan zet, raadsleden moeten aangeven of zij het eens zijn met de reactie van het college op alle ingediende bezwaren en of er een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) wordt verstrekt, waardoor de vergunning kan worden afgegeven.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl