Coevorden wil geld uit Regiostedenfonds

Coevorden wil geld kunnen krijgen uit het Regiostedenfonds, omdat het een regiostad is. Dat zei burgemeester Bert Bouwmeester tijdens de vergadering van de Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten willen opnieuw geld uittrekken voor de aanpak van Drentse binnensteden en winkelleegstand, die nog erger is geworden dankzij de coronacrisis. Maar het geld gaat alleen naar Emmen, Hoogeveen, Assen en Meppel.

Bouwmeester nam het woord Regiostedenfonds niet in de mond, toch was voor de hele Drentse politiek in een klap duidelijk dat Coevorden daar geld uit wil kunnen halen. In dat fonds zit 14,4 miljoen euro. De burgemeester sprak in tijdens Provinciale Staten en dat is heel opmerkelijk. Kennelijk omdat een gesprek met Gedeputeerde Staten niet geholpen heeft?

Veertien miljoen alleen voor HEMA-steden

Gedeputeerde Staten willen het geld voor het nieuwe binnenstadfonds alleen beschikbaar stellen aan Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. De HEMA-steden in politiek jargon. Het geld is voor het opknappen van binnensteden en oplossen van winkelleegstand. Die is nog steeds hoog en langdurig. De verwachting is dat de coronacrisis het alleen nog maar veel erger zal maken. Uit het vorige binnenstadfonds mocht Coevorden wel geld halen en heeft dat ook gedaan.

"We zijn al jaren aan de slag met onze binnenstad, dat doen we veelal met eigen geld. Maar we moeten verder, dat staat ook in de Retailagenda." Denk daarbij aan het verkleinen van het winkelgebied en oplossen van winkelleegstand. "We staan aan de vooravond dat de gemeenteraad grote en langdurige verbintenissen aangaat voor werk aan de binnenstad en flink de nek uit steekt. Daar hebben we de provincie bij nodig", aldus Bouwmeester.

Problemen in andere steden zijn groter

Maar het college gaf geen krimp. Gedeputeerde Henk Brink probeert de nuance aan te brengen: Coevorden kan nog steeds gebruik maken van zes ton die beschikbaar is uit de miljoen euro voor herstructurering van de centra van Coevorden, Beilen en Roden. "En dan is er nog een ander herstructureringsfonds van twee miljoen euro waar Coevorden ook uit mag putten. Maar de HEMA-steden, dat is echt een ander verhaal. We herkennen en erkennen de opgaves waar Coevorden voor staat. Maar de vier grotere steden hebben niet alleen een grotere regiofunctie, maar ook grotere problemen in de binnensteden. En Coevorden krijgt via andere potjes ook geld. Voor de N34, het spoor, samenwerking met Duitsland en de Dutch Tech Zone (vroeger Vierkant voor Werk, red.)."

Het was voor Bouwmeester ook de tone-of-voice waarmee het nieuwe Regiostedenfonds gepresenteerd is. Coevorden hoort kennelijk niet bij de Drentse steden met een regionale functie. Volgens Bouwmeester is precies het tegenovergestelde het geval. "Coevorden is een knooppunt van vervoer, een regiofunctie voor winkelen en werken. Er is economische uitwisseling met Duitsland en als je naar alle sociaal economische aspecten kijkt, zie ik dat we in alles een regiostad zijn."

'Niet meer te vergelijken met Beilen of Roden'

Volgens Bouwmeester hoort Coevorden bij de HEMA steden (Hoogeveen/Emmen/Meppel/Assen) en niet bij de RoBeCo-plaatsen (Roden/Beilen/Coevorden). "Wij zijn niet meer te vergelijken met Beilen of Roden, we zijn een regiostad. Coevorden is de vijfde Drentse stad, met een forse opgave."

CDA-Statenlid Bart van Dekken had al een nieuwe afkorting met Coevorden erbij paraat: HEMAC-steden. Koren op de molen van burgemeester Bouwmeester. Als zijn stad op gelijke voet staat met de vier grootste steden, dan kan Coevorden ook gebruik maken van het nieuwe Regiostedenfonds. En dus aanspraak maken op de 14,4 miljoen euro.