Vraagstuk intensieve veehouderij zorgt voor verdeeldheid binnen gemeente Meppel

Waar de ene intensieve veehouderij in de gemeente Meppel wil stoppen en slopen, wil een andere zijn plekje innemen. Maar dat voornemen ligt gevoelig, zo blijkt tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond.

De ene gemeenteraadsfractie spreekt van een 'voorbeeldconstructie', de andere partij het een 'verkeerd signaal'. Gemeenteraadsleden van vijf partijen stemden voor, vier partijen tegen. De plannen behalen een meerderheid en gaan door.

Al ruim acht jaar wil de familie Dekker het boerenbedrijf in Kolderveen nieuw leven inblazen. Niet alleen is een nieuwe generatie aan zet, ook liggen er plannen voor een nieuwe bedrijfsvorm. De familie wil namelijk van het agrarische bedrijf een intensieve veehouderij maken. Volgens de huidige milieuvergunning uit 2003 mogen er in totaal 334 dieren gehouden worden. De wens is om dat aantal uit te breiden naar 968 kalveren.

Noodzakelijk voor toekomst bedrijf

Volgens het voorstel van de gemeente Meppel is de vorm van een intensieve veehouderij noodzakelijk om het bedrijf 'economisch levensvatbaar te houden'. Maar onder de streep mogen er volgens de provincie Drenthe en de gemeente Meppel niet meer intensieve veehouderijen bijkomen.

De gemeente kwam daarom met een voorstel om het plan van de agrariër uit Kolderveen te koppelen aan die van een veehouder uit Nijeveense Bovenboer, die sinds 2016 is gestopt met zijn grootschalige vorm van boeren. De boer uit Nijeveense Bovenboer wil op zijn kavels nieuwe woningen laten plaatsen en de boer uit Kolderveen hoopt op die manier zijn plekje op de lijst van intensieve veehouders in te kunnen nemen.

Provincie heeft geen bezwaar

Een slim plan waar aanvankelijk geen bezwaar op is. De provincie Drenthe kan zich er goed in vinden en ook zijn er door milieuorganisaties en buren geen zienswijzen ingediend. "Bovendien betekent de ontwikkeling aan de Nijeveense Bovenboer 28 een enorme verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse", schrijft de provincie.

De fractie van het CDA is lovend: "Wij zien dit als voorbeeld van hoe er in het gemeentehuis moet worden omgegaan met lastige vraagstukken", vertelt Egbert Knorren. "Er is binnen de regelgeving gezocht naar oplossingen in plaats van wat niet kan."

Felle kritiek

Maar op het laatste moment wordt er vanavond door de gemeenteraad van Meppel aan de bel getrokken. Kritiek komt vanuit voornamelijk de groene partijen: "Er staat wat onze fractie betreft nogal wat op het spel", vertelt Jeannet Bos (D66). Volgens de fractie zijn de gemaakte berekeningen twijfelachtig en kunnen die flinke consequenties hebben voor de vier omliggende natuurgebieden.

"Dit is een gevalletje: de windmolen op de gemeentegrens zetten. Het mag, maar juist is het niet. Het is vreemd om te denken dat de schuur aan alle kanten dichtzit en alleen uitstoot heeft op het emissiepunt, de schoorsteen. De berekeningen gaan hier wel van uit." Het zit de partij vooral niet lekker dat de intensieve veehouderij geen extra werkgelegenheid oplevert en verder het geproduceerde vlees exporteert.

GroenLinks noemt het plan niet meer van deze tijd. "Er is zoveel veranderd in de tussentijd dat we niet akkoord kunnen gaan met het voorliggende plan", licht Anouk de Vlieg toe.

'Geen vraagstuk voor Meppel'

Collegepartij Sterk Meppel stemt verdeeld. "Er zitten veel kanten aan dit verhaal," vertelt Madelinde Visser. "Er wordt een nieuwe stal gebouwd, beter voor de omgeving, beter voor het milieu en beter voor de dieren wordt gezegd. Maar over welk dierenwelzijn hebben we het hier? Als de kalfjes daar maar drie maanden vertoeven... want daarna gaan ze door naar de slacht."

VVD-wethouder Robin van Ulzen zegt het goed te vinden het gesprek hierover te voeren, maar dat het voornamelijk ook iets is dat in Assen en in Den Haag moet worden besproken. Ook zijn partij deelde die mening: "De discussie van de intensieve veehouderij en of je vlees eet of niet is er niet eentje die hier voorligt", zegt Martijn Verstraaten. "We hebben het hier alleen over een planologische wijziging."

Deel dit artikel: