Politiek Midden-Drenthe dringt aan op klachtenloket Wijster

Voor het Energie Transitiepark (ETP) in Wijster is een klachtenloket nodig. Dat vinden alle partijen van de gemeente Midden-Drenthe. Op het terrein werken namelijk meerdere bedrijven samen en die vallen onder verschillende overheden. Volgens de fracties is dat in het geval van overlast en calamiteiten onduidelijk en lastig voor bewoners en moet dat opgelost worden.

In mei diende de PvdA in de gemeente Midden-Drenthe samen met de PvdA in de gemeente Hoogeveen een plan in om voor de inwoners één gemeenschappelijk meldpunt op te zetten. Dat voorstel werd door de hele gemeenteraad van de gemeente Midden-Drenthe gesteund. Toch bleek uit een recente mededeling van burgemeester Mieke Damsma aan de gemeenteraad dat de provincie Drenthe hieraan niet wil meewerken. Die boodschap had volgens gemeenteraadsleden veel eerder moeten komen, omdat de informatie al een half jaar bekend zou zijn.

Burgemeester Damsma wil eerst een onderzoek om het klachtenloket onder te kunnen brengen bij het de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD werkt in opdracht voor de gemeente en de provincie. Maar alle partijen vinden dat het voorstel te lang duurt en dat terugkoppeling naar de gemeenteraad ontbreekt.

"De RUD is een geschikte plek, maar als dat niet lukt moet er wel op korte termijn een alternatief komen. Omwonenden hebben al lang genoeg gewacht en we moeten vaart maken, zeker nu mestvergister Rika erbij komt", vertelt fractievoorzitter Joop Kramer (PvdA).

Eigen meldpunt

Vorige week maakte collegepartij Gemeentebelangen daarom bekend een eigen meldpunt op te richten vanwege het uitblijven van een gemeentelijk klachtenloket. De partij wil niet achteroverleunen, maar actie ondernemen. Volgens D66 kan dit niet. "De partij heeft hiermee twee benen in één broekspijp. Je kunt als politieke partij niet én uitvoeren én controleren. Dat is te gek voor woorden", zegt fractievoorzitter Arnoud Knoeff.

Een nieuw voorstel werd ingediend met de vraag om scherpere beloftes van de burgemeester op korte termijn. Daarbij werd door de fracties behoorlijke kritiek geuit op Damsma. "Ik hoor een twijfelachtige houding van de burgemeester om een stapje extra te doen en dit moet gewoon opgelost worden", stelde Arjan van Gelderen (VVD).

'Dit klinkt als wantrouwen'

Jannes Kerssies (Gemeentebelangen): "Dit klinkt als wantrouwen richting de portefeuillehouder. Als we on speaking terms met elkaar waren met Damsma, dan was dit anders opgelost", zegt hij. "Er is een boete van 50.000 euro uitgeschreven aan Noblesse, er is 0,0 euro van betaald en er is niemand die naar onze inwoners luistert."

Het voorstel om de druk op te voeren bij de burgemeester werd unaniem aangenomen. Daarbij werd benadrukt dat het loket niet alleen opgericht moet worden, maar dat er ook daadwerkelijk iets met de klachten moet worden gedaan. Toch houdt de PvdA er een vieze nasmaak aan over: "Ik ben zeer teleurgesteld in de informatie die ik vanavond heb gekregen", laat Kramer weten.

De burgemeester moet volgende week de raad meer informatie geven over de hoeveelheid klachten en wat er tot nu toe mee gedaan is. Van Gelderen wil daarbij ook graag zien hoe het proces is verlopen en hoe de planning voor de komst van het loket er nu uit komt te zien.

Lees ook:

Deel dit artikel: