Vermilion gaat voor nieuw klein gasveld Boergrup in Westerveld

Vermilion wil nieuwe boringen naar gas doen in Westerveld (Rechten: RTV Drenthe/ Andries Ophof)
Vermilion wil nieuwe boringen naar gas doen in Westerveld
Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft plannen om aardgas te winnen uit gasveld Boergrup. Dat ligt tussen andere kleine gasvelden Diever en Vinkega, onder het Drents-Friese Wold. De gemeente Westerveld is geen voorstander.
Volgens het bedrijf blijft gaswinning uit kleine velden de komende jaren nodig. "Het zogenaamde veld Boergrup is een van die kleine gasvelden waar wij op termijn aardgas willen gaan winnen voor Nederlandse huishoudens en bedrijven."

Eerst onderzoek

Alleen als er genoeg gas is dat veilig kan worden opgeboord, haalt Vermilion het uit de bodem. "Dit wordt nog onderzocht. Zodra dit concreet is, staat dit ook in het winningsplan", zegt Vermilion-woordvoerder Arne Padt. "Dit is een vergunning die nodig is om gas te mogen produceren."
Het winningsplan moet worden goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waarna vergunningen worden verleend. "Er is op dit moment nog geen winningsplan. Vermilion heeft een winningsvergunning voor het gebied, maar nog niet de vergunningen om het gasveld te ontwikkelen", laat het ministerie weten. "Zo ver is het nog lang niet, de hele procedure moet nog worden opgestart."

Overlast

Als er geboord gaat worden naar gas, levert dat overlast op voor bewoners van het gebied. "Zo'n boring duurt meerdere weken en gaat meestal 24 uur per dag door. Mensen kunnen daarom tijdens de boring enige overlast ervaren", legt Padt uit. "We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk te houden. Zodra de boring er na enkele weken op zit, start de gaswinning. Tijdens de gaswinning is er geen overlast meer, het gas gaat dan via ondergrondse leidingen naar Nederlandse huishoudens en bedrijven."
<h2>Boring</h2><p>Het aanboren van een gasveld zorgt dus voor geluidsoverlast in het gebied. Maar wat gebeurt er eigenlijk onder de grond? "We moeten een boring uitvoeren om bij het gasveld te komen op een diepte van meer dan 2 kilometer. Dat boren is echt precisiewerk", legt de woordvoerder van Vermilion uit.</p><p>"De diameter van het gat in de grond is al vrij klein, vaak maar 1 meter. Maar hoe dieper we gaan, hoe kleiner het wordt. Op de plek van het gasveld op een diepte van meer dan 2 kilometer is de boorkop vaak maar tientallen centimeters groot."</p><p>Het gas zit in een gesteentelaag zoals zand- of kalksteen. Bij het laten ontsnappen van gas neemt de druk in een gasreservoir af, waardoor het gesteente inzakt. Bovenliggende aardalgen zakken daardoor ook. Vermilion: "Deze komvorming vindt plaats over een groot gebied en het gebeurt heel geleidelijk, over tientallen jaren."</p>

Rust

Ondertussen kijkt de gemeente Westerveld vanaf de zijlijn toe. "Westerveld is geen voorstander van dergelijke kleine boringen, omdat onze gemeente bekendstaat als een gemeente met veel rust, ruimte, natuur en cultuur. Tegelijkertijd zien we, landelijk, het belang van gaswinning", reageert de gemeente op de plannen.
De regie van de plannen ligt bij de Rijksoverheid, de gemeente geeft alleen advies. "De communicatie met het ministerie verloopt professioneel en zakelijk. Inwoners kunnen hun zorgen bij de gemeente kwijt, maar wij kunnen deze zorgen vaak niet wegnemen. Daarvoor moeten we ze doorverwijzen naar de gaswinner en naar de vergunningverlener, EZK."

Zorgen

En zorgen zijn er. Volgens Jeanette van der Velde van Bewonerscomité GasDrOvF is het gebied te kwetsbaar om nieuwe winning te starten. "Ik kan me niet voorstellen dat ze het gaan doen. Je zit met Natura 2000-gebied, Unesco-werelderfgoed, het is kwetsbaar gebied." Volgens GasDrOvF zijn de effecten van gasboringen in andere kleine velden in het gebied nog niet duidelijk. "Weegt het winnen van gas uit kleine velden wel op tegen de risico's? Bij twijfel niet inhalen", is ze duidelijk.
Ook Milieudefensie Westerveld ziet boringen niet zitten. "Onze zorg is dat door deze nieuwe plannen van Vermilion en het ministerie de bodemdaling toeneemt", stelt Milieudefensie in een persbericht. "Het is dus nog onduidelijk welke gevolgen deze nieuwe plannen zullen hebben voor de leefomgeving van de inwoners in onze regio en de kwetsbare waterhuishouding in ons Nationaal Park Drents Friese Wold en Leggelderveld."

Op de hoogte

Inwoners en belanghebbenden betwijfelen of ze wel gehoord zullen worden in het besluitvormingsproces. Gasveld Boergrup is een Rijkscoördinatieregeling, waardoor de de minister alle besluiten die nodig zijn in een keer ter inzage legt. Hierdoor is er geen bezwaar mogelijk, er kan alleen beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Informatieavonden moeten de zorgen straks wegnemen. "Omwonenden en belanghebbenden zullen straks dus in een vroeg stadium worden betrokken en om input worden gevraagd", verzekert Arne Padt van Vermilion.
Ook het ministerie verzekert betrokkenen op tijd te informeren: "In het kader van de vergunningaanvraagprocedure bepalen de betrokken overheden of een mer (milieueffectrapportage, red.) noodzakelijk is. In die procedure komt ook aan de orde wat bewoners ervan gaan merken. Vanzelfsprekend houdt het ministerie de omgeving tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen rond die procedure."

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl