Assen krijgt 3,6 ton voor bouw huizen voor kwetsbare mensen

Op de plek van Noordermaat komen 40 appartementen, met voor een deel begeleid wonen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)
Op de plek van Noordermaat komen 40 appartementen, met voor een deel begeleid wonen
Assen krijgt ruim 360.000 euro aan rijksgeld van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor woonprojecten voor kwetsbare groepen. Het gaat om huisvesting van dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-cliënten.
Landelijk wil het kabinet dat er versneld zo'n 12.000 woonplekken bijkomen voor speciale doelgroepen. Dan gaat het niet alleen om dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische cliënten, maar ook om arbeidsmigranten en statushouders.

200 miljoen beschikbaar

Hiervoor stelde het kabinet eerder dit jaar 200 miljoen euro beschikbaar. Daarom gingen gemeenten met woningcorporaties aan de slag om die woonplekken mogelijk te maken. In Assen gingen woningcorporatie Actium en de gemeente om tafel.
Binnenlandse Zaken heeft nu als eerste 50 miljoen toegewezen aan 132 concrete projecten in 59 gemeenten. Assen is de enige gemeente in Drenthe die geld krijgt. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) komt ook nog met miljoenen.

Hulp bij wonen

De bijdrage voor Assen richt zich vooral op extra woonplekken voor mensen die begeleiding nodig hebben op weg naar zelfstandig wonen. Het geld is toegewezen aan drie concrete projecten waarbij Actium betrokken is. Het gaat om het project Noordermaat, het project Housing First in samenwerking met het Leger des Heils en twaalf wooneenheden voor de uitstroom van GGZ-cliënten.
Actium vindt het van belang dat mensen voor wie zelfstandig wonen moeilijk is de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Ze moeten na een tussenstap, met wonen onder lichte begeleiding, uiteindelijk doorstromen naar reguliere woningen.

Begeleid wonen op Noordermaat

Project Noordermaat behelst de bouw van veertig appartementen en studio's op de hoek van de Mr. Groen van Prinstererlaan. Daar stond jarenlang het kantoorpand van welzijnsstichting Noordermaat. Dat is inmiddels gesloopt en het bouwterrein is afgezet met bouwhekken.
Actium wil het complex bouwen in samenwerking met zorginstellingen Cosis en het Leger des Heils. Een deel van de nieuwe woningen is bestemd voor mensen die eerst begeleiding nodig hebben om uiteindelijk weer elders op zichzelf te gaan wonen. Het gaat om één- en tweepersoons huishoudens.
Cosis en het Leger des Heils nemen die begeleiding op zich. De verwachting is dat er begin komend jaar een ontwerpplan klaar is. Dan komt er ook een inloopavond voor omwonenden. Actium heeft de buurt vandaag per brief geïnformeerd.

Uitbreiding Housing First

Het Leger des Heils wil in Assen ook meer woonplekken realiseren voor Housing First, in samenwerking met Actium. Dat is een begeleid wonen-project, bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. De daklozen krijgen in het kader van Housing First een woning aangeboden met begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden, waaronder financiën en werk.
In Assen heeft Actium al twaalf van de 42 woningen in Van Swinderenhof in de wijk Lariks die bestemd zijn voor deze doelgroep. Daarbij geeft het Leger des Heils de mensen die uit de maatschappelijke opvang komen een steuntje in de rug bij het wonen.
Waar het tweede Housing First-project komt, is nog niet bekend. Actium zoekt nog een locatie. Volgens een woordvoerder van het Leger des Heils is de financiële steun deels ook bedoeld voor verbetering van doorstroming naar reguliere woningen.

Huizen voor GGZ-cliënten

Voor huisvesting van GGZ-cliënten, die opgenomen zijn geweest, komt er nieuwbouw met twaalf wooneenheden in Assen-Oost. Het woonproject komt op het GGZ-terrein, achter de adventskerk. Ook voor die bewoners is er begeleiding vanuit de zorginstelling. Ze krijgen een tijdje hulp, om later op eigen benen te staan.
Het ministerie van VWS moet zijn financiële bijdrages voor de projecten nog officieel toekennen. Voorwaarde voor het rijksgeld is wel dat er in 2021 gestart moet worden met de bouw.
Op de vroegere locatie van het Noordermaat-pand in Assen bouwt Actium appartementen voor begeleid wonen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)
Op de vroegere locatie van het Noordermaat-pand in Assen bouwt Actium appartementen voor begeleid wonen

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl