Verhuist De Nieuwe Veste naar het stationsgebied in Coevorden?

Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden krijgt een nieuw gebouw. Bedrijventerrein Holwert-Midden, dicht bij het station, is de beoogde nieuwe locatie van de school.

Het huidige schoolgebouw aan de Van Heeckerenlaan is te groot en verouderd. Vorig jaar klopte bestuursvoorzitter Frida Steenblik met dit probleem aan bij de gemeente. Die heeft daarom samen met De Nieuwe Veste onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbouw of nieuwbouw.

In het rapport Ruimte voor Talentontwikkeling over de toekomstvisie van De Nieuwe Veste kwam nieuwbouw op Holwert-Midden naar voren als voorkeur van beide partijen.

Ook de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan blijft in beeld. Wethouder Jeroen Huizing gaat het plan voorstellen aan de gemeenteraad. Als die ermee instemt wordt de nieuwbouw voorbereid en de haalbaarheid voor beide locaties onderzocht. Eind 2021 volgt dan de definitieve keuze.

Minder leerlingen

De nood is hoog voor De Nieuwe Veste. Het huidige complex is te groot voor het aantal leerlingen. De school had in 2015 nog zo'n 1.600 leerlingen, nu zijn dat er nog 1.300. De verwachting is dat het aantal in de komende jaren verder afneemt tot 1.100.

Daarom worden lokalen en vooral praktijkruimtes niet of amper gebruikt. Daarbij zijn de gebouwen verouderd en de onderhouds- en exploitatiekosten te hoog. In de huidige situatie komt de school jaarlijks een half miljoen euro tekort.

"Coevorden zonder middelbare school is onbestaanbaar", vindt wethouder Jeroen Huizing. "Om ervoor te zorgen dat het voortgezet onderwijs blijft, moeten we investeren in een goede en passende huisvesting. Holwert-Midden is daarvoor het meest geschikt. Dit is een mooie kans om ook het bedrijventerrein nieuw leven in te blazen."

Belangrijke regiofunctie

Door de gunstige ligging dichtbij het station zou de middelbare school een nog grotere rol kunnen spelen in de regio. Ook creëert het meer ruimte voor samenwerking met mbo-scholen of Duitse opleidingen, aangezien er ook gewerkt wordt aan een treinverbinding met Duitsland.

Sportpark De Pampert, winkelcentrum De Gansehof en de gemeentewerf waren enkele van de locaties die op haalbaarheid werden onderzocht, maar het verwaarloosde bedrijventerrein achter de supermarkten aan het EDS-plein lijkt het meest geschikt.

In het beoogde gebied van 20.000 vierkante meter bezit de gemeente een deel van de percelen. Dankzij vastgelegd voorkeursrecht komt de gemeente als eerst in aanmerking om de rest van de gronden te kopen. Voor een nieuw te bouwen schoolcomplex is 11.000 vierkante meter nodig.

Prijs van een nieuwe school: 30 miljoen euro

Als de plannen doorgaan levert De Nieuwe Veste een ontwerp aan voor een energieneutraal schoolgebouw voor ongeveer 1.100 leerlingen dat 40 tot 50 jaar probleemloos mee moet kunnen. Volgens wethouder Huizing komen de kosten daarvan ruim genomen op 30 miljoen euro. Sloopkosten, aankoopkosten voor de grond en ontwikkelingskosten van 6 tot 12 miljoen euro komen daar nog bij.

Als de plannen van het college en de school doorgaan, moet er in 2025 een nieuw schoolgebouw staan in Holwert-Midden. Maar eerst stemt de gemeenteraad op 8 december over de nieuwbouwplannen.

Deel dit artikel: