Inwoners windparkgebied denken mee over 'spelregels' gebiedsfonds

Inwoners van elf dorpen in de gemeente Borger-Odoorn mogen meedenken over de invulling van het gebiedsfonds van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Ruim vijfduizend huishoudens krijgen één dezer dagen een vragenlijst in de bus, laat de gemeente weten.

In totaal storten het Rijk, de provincie Drenthe en Borger-Odoorn de komende tien jaar 3 miljoen euro in het fonds. Het is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied waar het 45 turbines tellende windpark wordt gebouwd te versterken.

De meeste inwoners van het gebied zijn niet blij met de komst van de windturbines en met het geld wil de overheid compensatie bieden. Geld uit het gebiedsfonds kan onder meer worden besteed aan bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatiemaatregelen voor huizen, snellere internetverbindingen en straatlantaarns.

Elf dorpen

De vragenlijst die inwoners van 1e en 2e Exloërmond, Valthermond, 2e Valthermond, Boermastreek, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen. Exloërveen, Nieuw-Buinen en Zandberg in de bus krijgen gaat over 'de spelregels waaraan het fonds moet gaan voldoen', aldus de gemeente. De vragen zijn er bijvoorbeeld op gericht of er één grote pot met geld voor het hele gebied moet komen of dat het geld moet worden verdeeld onder de dorpen op basis van inwonersaantallen.

Ook vraagt de gemeente haar inwoners hoe volgens hen plannen zo simpel mogelijk ingediend kunnen worden en wie dan moet gaan beslissen of er wel of geen geld voor wordt toegekend uit het gebiedsfonds.

Nog meer input

Behalve de vragenlijst houdt de gemeente ook gesprekken met verschillende belangengroepen, ondernemers en ook jongeren uit het gebied. Ook de bewonersadviesgroep, waarin inwoners van de dorpen zitten, denkt mee.

Die adviesgroep doet uiteindelijk, op basis van alle inbreng, een voorstel aan de gemeente over de spelregels voor het gebiedsfonds. De gemeente hakt daarna de knoop door, waarna het fonds van start kan. Hoe lang dat nog duurt, is nog niet duidelijk.

Burenregeling

Voor aanwonenden van het windpark komt er een aparte burenregeling. Daarvoor komen ook inwoners van de gemeente Aa en Hunze en Stadskanaal in aanmerking. Die regeling wordt betaald door de initiatiefnemers van Drentse Monden en Oostermoer. Over de concrete invulling ervan zijn de gemeenten nog in gesprek.

Lees ook:

Deel dit artikel: