6 coronadoden in Symphonie Eelde, andere bewoners verhuizen tijdelijk

Het coronavirus heeft in de afgelopen drie weken flink om zich heen gegrepen in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde, dat deel uitmaakt van Zorggroep Drenthe. Op een afdeling met dementerenden zijn negentien cliënten besmet, van wie zes inmiddels zijn overleden.

Ook zijn twaalf medewerkers van de Symphonie besmet, laat Zorggroep-bestuurder Lex Smetsers weten. Door die ontwikkelingen is besloten de dementerende patiënten naar een andere plaats binnen de locatie te verhuizen.

Het aantal coronabesmettingen in de Symphonie stapelde zich op toen een medewerker op 25 oktober aangaf coronasymptomen te hebben en later inderdaad besmet bleek te zijn. De maatregelen die het verzorgingshuis had doorgevoerd om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, bleken tevergeefs te zijn toen bron- en contactonderzoek werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat bewoners en medewerkers al op andere afdelingen in de Symphonie waren geweest en onderling contact hadden gehad.

'Maatregelen niet te begrijpen'

"Dat vooral dementerenden zijn besmet, maakt de huidige situatie er voor bewoners niet makkelijker op. De beschermende en behandelende maatregelen zijn voor de meeste van hen namelijk amper tot niet te begrijpen", licht Smetsers toe. Volgens de bestuurder sloeg het aantal coronabesmettingen op de etage met dementerenden de afgelopen tijd hard om zich heen en dat liet een grillig ziekteverloop zien.

"Het afnemen van testen onder bewoners en medewerkers werd regelmatig uit voorzorg ingezet om het verloop beter te kunnen volgen en zo snel te kunnen anticiperen op eventuele nieuwe besmettingen", gaat Smetsers verder. "Maar wat begon met een coronaverdenking, leidde helaas tot meerdere besmettingen onder bewoners en medewerkers."

Vervolgstappen

De betrokkenen van het verzorgingshuis gaan gebukt onder de gevolgen van de besmettingen. "Het doet veel met ons", zegt Smetsers, die zelf voortdurend contact met de GGD houdt om samen met een zogeheten 'outbreakteam' in de Symphonie de juiste vervolgstappen te bepalen. In dat overleg is bepaald om de dementerende bewoners tijdelijk te verhuizen naar een andere plaats binnen de locatie. Daar is vorige week mee begonnen.

Smetsers: "Wij realiseren ons allen dat een tijdelijke verhuizing van bewoners met dementie nadelen met zich mee kan brengen, maar de GGD Drenthe en het betrokken zorg- en behandelteam van Zorggroep Drenthe zijn van mening dat deze aanpak het best passend is. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderschrijft de aanpak zoals die tot nu toe is gevolgd en nu verdere vorm en inhoud krijgt."

Lees ook:

Deel dit artikel: