Meppel presenteert nieuwe begroting: ozb-verhoging 'last resort'

Huizenbezitters in Meppel gaan volgend jaar 10 procent meer onroerendezaakbelasting betalen. Daar baalt coalitiepartij VVD van, maar volgens de partij was er geen andere mogelijkheid om de begroting rond te krijgen. Het was óf de ozb verhogen, óf snijden in voorzieningen.

"Dan hadden we bijvoorbeeld het zwembad of schouwburg Ogterop moeten opgeven", zegt VVD-fractievoorzitter Frank Perquin. "Daar kiezen wij niet voor. Wel kwamen we met een motie om de ozb precies genoeg te laten stijgen en niet meer dan dat." De VVD was jarenlang tegenstander van het verhogen van de ozb. "Maar nu is het moment om dit als last resort in te zetten wel aangebroken."

Ook de afvalstoffenheffing stijgt, met 1,75 procent. De gemiddelde woonlasten voor Meppelers stijgen door die verhogingen met 38 euro naar 687 euro. De gemeente Meppel krijgt zelf te maken met een stijging van 1 miljoen euro van de vaste bedrijfskosten.

Coalitiegenoot CDA merkt op dat Meppel aantrekkelijk moet blijven voor jonge mensen. "Daarom is extra inzet op woningen voor starters van groot belang", aldus de partij. Dat wordt gedeeld door de PvdA. Komend jaar worden er 25 sociale huurwoningen opgeleverd. Toch vraagt de arbeiderspartij zich af of dat voldoende is.

Vragen

Het is niet de enige vraag die bij de PvdA rondzingt. "De begroting had meer inleving en betrokkenheid kunnen tonen bij datgene wat Meppelers bezighoudt", stelt de PvdA. De verhuizing van de Meppeler bibliotheek naar de binnenstad wordt genoemd als voorbeeld. "Een prima plan, maar hoe dan? Wanneer en hoe gaan we het betalen?"

De ChristenUnie vraagt een rondetafelgesprek, om opheldering te krijgen over financiën op het sociale domein. Onder het sociaal domein vallen onder meer jeugdzorg en Wmo-zorg. "Daar geeft deze begroting geen antwoorden op. Wij willen weten wat deze cijfers inhouden en wat het voor de inwoners betekent."

Groen of Asfalt

D66 en GroenLinks zijn kritisch op het milieubeleid van de gemeente. "Het behoud van milieu is voor D66 van duurzamere waarde, dan méér havenontwikkeling", stelt D66. De biomassacentrale in Nieuwveense Landen is zo'n heikel punt voor die partijen. "Die centrale veroorzaakt rook- en stankoverlast. Een staaltje ondoordachte duurzaamheid, die ons welzijn, leefklimaat én draagvlak voor meer duurzaamheidambities aantast."

GroenLinks ergert zich ook aan de nieuwe parkeergarages in Meppel. "Voor ons zijn mensen en de natuur belangrijker dan stenen en asfalt. We blijven kritisch op de grote bedragen die dit college investeert in wegen en parkeergarages. We vragen om aandacht voor het milieu en voor alle inwoners die het nu moeilijk hebben en straks nog moeilijker gaan krijgen."

Onzekere tijden

Wethouder Jaap van der Haar verwacht dat ook volgend jaar de coronacrisis haar stempel drukt. Er zullen volgens hem opnieuw sociale en economische gevolgen zijn voor inwoners. "In welke mate is onzeker. Onzekerheid is dan ook het kernwoord voor de komende periode en voor de financiële begroting."

Van der Haar is wethouder namens Sterk Meppel, de grootste partij in de gemeenteraad. De partij is overwegend tevreden over de begroting. Datzelfde geldt voor coalitiepartijen VVD en CDA.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Meppel financiën Gemeente Begroting Politiek
Deel dit artikel: