Zorgen over Unesco-status door gaswinning in Westerveld

Plannen voor nieuwe boringen naar kleine gasvelden in Westerveld leiden tot zorgen bij wethouder Klaas Smidt. Want loopt de vurig gewenste Unesco-status voor de Koloniën van Weldadigheid gevaar?

"Wij zijn bang zijn dat een proefboring en winningslocatie afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebied en eventueel een bedreiging kan zijn voor de waardevolle gebouwen die we daar hebben", uitte Smidt zijn zorgen tijdens de raadsvergadering gisteravond.

Het CDA wilde van hem weten hoe hij aankijkt tegen plannen voor het winnen van gas uit veld Boergrup, naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe. Smidt: "Wij vinden dat we de Unesco-status niet in gevaar kunnen brengen." Gaswinning komt de uitstraling van de gemeente en dus de Unesco-lobby niet ten goede. "Op het gebied van cultuurhistorie willen wij een enorme slag maken met het Unesco-verhaal en dan overkomt ons dit, dat helpt niet. Niet in het beeld dat wij willen oproepen."

Den Haag

Aangezien het Rijk beslist over gaswinning uit kleine velden en de gemeente alleen adviseert, hoopt Smidt dat de verschillende ministeries met elkaar gaan praten. Economische Zaken en Klimaat (EZ) gaat over gaswinning, Onderwijs Cultuur en Wetenschap over Unesco-aanvragen. Komende zomer wordt bekend of de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van Unesco komen.

EZ laat weten dat de Raad voor Cultureel Erfgoed een van de partijen is die standaard om advies wordt gevraagd. Die raad is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inwoners

Smidt zei veel last te hebben van alle plannen voor gaswinning. Veel tijd van ambtenaren wordt er door opgeslokt. "We hebben overlast van het feit dat we toevallig bovenop dat gas zitten. En ik denk ook dat we er nog lang niet van af zijn." Volgens Smidt gebruikt het kabinet het gas uit kleine velden juist ter vervanging van kolenstook, omdat het minder CO2 uitstoot.

'Een ongewenste situatie', noemde Smidt het. Naast zorgen over de Unesco-status weet hij dat ook inwoners zich druk maken over zaken als bodemdaling en waterkwaliteit. Vooral over de manier waarop geleden schade vergoed wordt, baart hem zorgen.

Lees ook: