Stroom uit Duitsland: Waarom kan dat niet?

Minister Wiebes overweegt in gesprek te gaan met gemeente Emmen. Emmen wil een pilot starten om groene energie uit te wisselen met Duitsland.

Eerder gaf Wiebes aan dat "het voorstel om grensoverschrijdend elektriciteit uit te wisselen op middenspanning in strijd is met hoe het Europese energiesysteem is ingericht."

Hoe is het Europese netwerk ingericht?

Sinds 1996 zet de Europese Unie zich in om een gezamenlijk netwerk te krijgen wat betreft energie. Zo kunnen inwoners zelf kiezen voor een aanbieder en lidstaten van de EU kunnen dan grensoverschrijdend elektriciteit uitwisselen.

Op dit moment zijn er vanuit Nederland enkele verbindingen met het stroomnetwerk van buurlanden. Deze verbindingen worden 'interconnectoren' genoemd en lopen via de het hoogspanningsnetwerk.

Sinds anderhalf jaar is er in Europa een wet dat lokale initiatieven ook via andere netwerken energie mogen uitwisselen. Om dat mogelijk te maken, moet dat nog wel worden aangepast in de Nederlandse wet.

Wat wil Emmen?

De Gemeente Emmen wil samen met de gemeenten Losser en Kerkrade aangewezen worden als experimenteergebied. Tijdens dat experiment willen ze overtollige energie in Duitsland uitwisselen met hun eigen gemeenten en andersom. Op dit moment mag dat alleen maar via het hoogspanningsnet, maar dat zit al vol met elektriciteit uit Nederland, dus Duits stroom past daar niet meer bij.

Met de pilot willen de gemeenten stroom transporteren via een ander netwerk: de middenspanning. Dat zijn de kabels die onder de grond liggen. Over het middenspanningsnetwerk kan minder stroom verplaatst worden dan over het hoogspanningsnetwerk.

Knelpunten

Op dit moment mag dat wél volgens de regels van de Europese Unie, maar nog niet volgens de Nederlandse wet. Halverwege 2021 moet de energiewet in Nederland worden aangepast en in die wijziging komt ook grensoverschrijdende energie aan bod. Emmen hoopt met deze pilot aan te tonen of het wel of geen goed idee is om deze wetswijziging door te voeren.

Stroom uit het buitenland moet volgens de huidige Nederlandse regels bij alle inwoners van Nederland kunnen komen. Via het hoogspanningsnet is dat mogelijk omdat dat verspreid wordt door het hele land. Stroom die via middenspanning gaat, wordt alleen lokaal gebruikt. Dat gaat in tegen de huidige regels in Nederland. Europees gezien mag het wel sinds anderhalf jaar wel.

Waarom wil Wiebes dat niet aanpassen?

Emmen heeft aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gevraagd of hij onderzoek wil doen naar een mogelijke pilot. Wiebes denkt dat er bij de wetswijziging nieuwe verbindingen naar het buitenland aangelegd moeten worden op het middenspanningsnetwerk. Dat kost meer geld dan het oplevert, aldus Wiebes.

In Nederland is er nu overcapaciteit op het hoogspanningsnet. Emmen is van mening dat dat kan worden verlicht door deze pilot. "Door lokale vraag en aanbod op het middenspanningsnet is er minder capaciteit nodig op het hoogspanningsnetwerk."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Emmen Duitsland Wiebes Stroomuitwisseling
Deel dit artikel: