Plasdrassen om weidevogels weer naar Drenthe te trekken

Weidevogels vliegen de weilanden in Nederland steeds vaker voorbij. Door droogte, roofdieren en te weinig voedsel zijn er minder geschikte broedplaatsen. Landschapsbeheer Drenthe heeft daar samen met vrijwilligers en boeren een oplossing voor: plasdrassen.

Een plasdras is een stuk grond dat onder een laag van maximaal twintig centimeter water wordt gezet, om zo een ideaal leefgebied voor weidevogels te creëren. Op een boerenveld bij Dwingeloo leggen vrijwilligers een grote plasdras aan. Een kraan schept grond af om slikranden te creëren, die slikranden moeten het water vasthouden. Om het veld wordt ook nog een hek met stroomdraad geplaatst, zodat roofdieren de broedende vogels met rust laten.

'Magneet voor weidevogels'

"Het heeft de afgelopen dagen geregend, dus er staat nu aan een laag water in", vertelt Erwin Brulsema van stichting Landschapsbeheer Drenthe. "We graven nu de randen af en als we straks het water omhoog pompen, is het een soort magneet voor de weidevogels."

Albert Boers van Weidevogelgroep Dwingeloo is een van de vrijwilligers die meehelpt met de aanleg van deze plasdras. Hij kan niet wachten tot het voorjaar, wanneer de weidevogels hun plekje vinden in het veld. "Weidevogels horen bij het landschap van Nederland en vooral van Drenthe. Daar wil ik mij graag voor inspannen, om die soort in stand te houden."

Vrijwilligers, boeren en Landschapsbeheer Drenthe werken aan de plasdras bij Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

"Weidevogels houden van nattigheid. Als de grond keihard is kunnen ze er niet met hun snavels in pikken en dan zijn er ook geen insecten. Water is dus heel belangrijk om te overleven. Op dit moment heeft de weidevogel het niet makkelijk, al jaren niet. Dat komt doordat het landschap verandert. Dit door roofdieren en door veel droogte. We hopen met de plasdrassen iets te creëren waarin ze goed kunnen leven", legt Boers uit.

Passie

Het is een project dat vanuit passie voor de weidevogel uitgevoerd wordt, erkent Erwin Brulsema. "Zonder de vrijwilligers was het niet haalbaar. Een kraan lenen we van een lokale grondwerker en dit stuk land mogen we van de boer gebruiken."

De meeste boeren staan open voor een plasdras op een klein deel van hun land. "We hebben in de omgeving geen boeren die niet mee willen werken. Ze hebben tegenwoordig zelf de tijd er niet meer voor om alle nesten op te zoeken. Met plasdrassen maak je dat een stuk makkelijker."

Dankzij de slikrand om de plasdras blijft het water staan (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Twintig plasdrassen in twee jaar

Voorlopig wordt dit een van de eerste grote plasdrassen, maar als het aan Landschapsbeheer Drenthe ligt, blijft het daar niet bij. Brulsema: "Het plan is om in de komende twee jaar twintig van dit soort plasdrassen in de hele provincie aan te leggen."

Zo'n project kan niet alleen gerealiseerd worden door vrijwilligers. Boeren ontvangen een vergoeding voor het gebruik van hun land en het aanleggen moet ook worden uitbesteed. "Dat kunnen we doen met een financiële bijdrage van 185.000 euro van de provincie en dat is heel mooi om zo de vrijwilligers te ondersteunen bij hun bescherming van de weidevogels."

Deel dit artikel: