Woningbouwcorporaties tegen kabinet: Denk aan regionaal maatwerk voor woningbouwplannen

De woningnood in Nederland los je niet in elke regio hetzelfde op, dat is de boodschap die zo'n veertig woningbouwcorporaties uit Noordoost-Nederland vanaf vandaag verkondigen aan het kabinet.

In Nederland is een tekort van ruim 330.000 woningen. "Het landelijk beleid is bouwen, bouwen, bouwen. Maar de opgave hier is wat ingewikkelder", aldus Bert Moormann van Domesta.

Vergrijzing en leegloop

"Je leest dagelijks in de krant dat ze in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven veel woningen nodig zijn. Dat ontkennen wij ook niet, maar de problemen die hier spelen met woningbouw, daar is over het algemeen minder aandacht voor", legt Moormann uit.

"Wij hebben hier te maken met een afname van de bevolking, dus op termijn hebben we minder huizen nodig. Maar we hebben ook vooral andere huizen nodig. Minder eengezinswoningen en juist meer levensloopbestendige woningen", legt Moormann een van de problemen uit. Die levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor de ouderen die juist wel veel in de regio blijven wonen. Maar volgens Moormann is de woonbehoefte van die ouderen heel anders dan die van jonge gezinnen.

"Ouderen willen comfort, veiligheid, toegankelijkheid. Dat zijn over het algemeen duurdere woningen om te bouwen. Maar we kunnen niet meer huur vragen van mensen met huurtoeslag. We bouwen dus dure huizen die we goedkoop moeten verhuren, daar zit een financieel gat waarin we niet gecompenseerd worden", aldus Moormann.

Behalve dat er in het Noordoosten van het land volgens de woningbouwcorporaties vooral gekeken moet worden naar andere type woningen, pleit Moormann er ook voor dat zijn organisatie ook meer mag doen aan de leefbaarheid van de dorpen.

Leefbaarheid verbeteren

"Die regels zijn veranderd met de Woningwet 2015, daardoor zijn we daar nu in beperkt." Maar Moormann ziet het liefst dat corporaties weer mogen investeren in voorzieningen in dorpen, juist ook omdat die volgens hem op het platteland, waar alles wat meer uitgestrekt is, ook harder nodig is.

"Als een dorp bijvoorbeeld behoefte heeft aan een huisartsenpost, dan mogen wij daar niet meer in investeren. Terwijl het heel goed zou kunnen zijn voor een dorp dat daar een huisartsenpost komt, ook omdat daar op termijn meer behoefte aan is", gaat Moormann verder. Volgens hem geldt dit voor meer voorzieningen die een dorp leefbaar en bewoonbaar houden voor iedereen, zoals buurthuizen, ontmoetingsruimten en basisscholen.

Actie

Samen met de andere woningcorporaties uit Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek trekt Domesta nu aan de bel bij de landelijke politiek. Volgens Moormann is het de bedoeling om de komende maanden, tot aan de verkiezingen, deze punten op de agenda te krijgen, zodat er in het nieuwe regeerakkoord meer regionaal beleid over de woningbouw komt te staan.

Deel dit artikel: