Raad Coevorden kritisch over verhuisplannen De Nieuwe Veste

De verhuizing van scholengemeenschap De Nieuwe Veste naar het stationsgebied in Coevorden is nog geen gelopen race. De gemeenteraad is kritisch op het plan van het college van Burgemeester en Wethouders, bleek vanavond tijdens de commissievergadering.

Het college geeft de voorkeur aan een verhuizing naar bedrijventerrein Holwert-Midden, dicht bij het station. Wethouder Jeroen Huizing gaf vanavond maar weer eens aan hoeveel positieve ontwikkelingen nieuwbouw voor de school op deze locatie met zich meebrengt.

"Het is goed voor de bereikbaarheid vanuit Emmen, Hardenberg en op den duur misschien ook Duitsland. Dat brengt mogelijkheden met zich mee in het onderwijsaanbod. Ook voor de relatie met het bedrijfsleven is het goed", gaf Huizing aan, die veel vragen vanuit de raad kreeg over het plan.

Meegezogen in het voorkeursplan

Belangen Buitengebieden Coevorden (BBC2014) en VVD voelen zich 'meegezogen' door het college in het plan voor nieuwbouw op Holwert-Midden, terwijl een nieuw te bouwen schoolgebouw op de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan ook een optie is.

Iedereen is het erover eens dat Coevorden zonder voortgezet onderwijs onbestaanbaar is, maar veel fracties zetten vraagtekens bij de voorgestelde kosten van het project. De verwachte kosten voor een energieneutraal schoolgebouw op Holwert-Midden bedragen 36 tot 42 miljoen euro. Veel hangt af van bijkomende kosten, zoals aankoop van gronden, sloop- en ontwikkelingskosten.

Ruim een miljoen euro per jaar

Dat houdt in dat de gemeente hier in de komende 30 tot 40 jaar ruim een miljoen euro jaarlijks voor begroot. "Vinden we dit een bedrag dat we overhebben voor het behoud van middelbaar onderwijs in Coevorden", legt wethouder Huizing de raad voor. Hij voegde daaraan toe dat de gemeente dit bedrag kan betalen.

De raad was ook bezorgd om de daling in het leerlingenaantal. Dat loopt terug van 1.600 in 2015 naar 1.100 in de komende jaren. De PvdA sprak uit dat er meer leerlingen uit dorpen als Schoonebeek en De Krim zouden kunnen komen. Huizing was het daarmee eens.

Daarnaast gaven meerdere fracties, waaronder het Progressief Akkoord Coevorden (PAC), de VVD, de PvdA en D66 aan te weinig ambitie van De Nieuwe Veste in de rapporten terug te lezen. Die opmerking schoof Huizing door naar de school en hij stelde voor om wellicht een informatiebijeenkomst te organiseren.

Besluit in januari

De gemeenteraad krijgt desgevraagd extra bedenktijd en neemt in januari een besluit over nieuwbouw van De Nieuwe Veste.

Deel dit artikel: