Raad Hoogeveen: Laten we Scala redden, de vraag is alleen hoe

De gemeenteraad in gesprek over de begroting (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)
De gemeenteraad in gesprek over de begroting
In de meerjarenbegroting waar de gemeenteraad van Hoogeveen vanavond over sprak, staat het voorstel om de 462.000 euro subsidie voor Scala Centrum voor de Kunsten te schrappen. De gemeenteraad is er nog niet uit waar het geld vandaan moet komen om Scala te redden. De meeste politieke partijen zijn het erover eens dat Scala heel belangrijk is voor Hoogeveen. Scala verzorgt muziekeducatie voor Hoogeveners onder de achttien jaar.
"Het zou een enorm gemis zijn als Scala er niet meer zou zijn", trapte Hilma Hooijer-Everts van Gemeentebelangen af. Ook wethouder Janita Tabak ziet het belang van Scala. "Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Je wordt slimmer van muziek maken", zei Tabak.

Ander potje

D66 kwam met een voorstel om de begroting op het punt van Scala te wijzigen. Het geld voor Scala moet elders uit de begroting komen voor cultuur en evenementen voor de jaren 2021 tot 2024. In het voorstel van D66 zou er minder geld zijn voor grote evenementen en geen geld meer voor evenementen in het gemeentehuis.
Verder zou het geld uit het activiteitenfonds moeten komen. Momenteel krijgen 2705 mensen en kinderen, die op 110 procent van het bestaansminimum zitten, ieder jaar 85 euro uit die pot. Zonder dat duidelijk is of dit ook daadwerkelijk aan cultuur wordt besteed. Ook zou Scala in het voorstel twintig procent moeten bezuinigen.
Meerdere partijen zetten hun vraagtekens bij die dekking. "We zouden het wel jammer vinden als activiteiten op het gemeentehuis niet meer door kunnen gaan", merkte Gemeentebelangen op, de grootste partij in de gemeenteraad van Hoogeveen. Ook het CDA wilde eerst nog in beraad over de dekking.

Vlag nog niet uit

Directeur Thijs Torreman van Scala trekt de champagne nog niet open. "Wij hebben aangegeven dat een bezuiniging van 20 procent de grens is. De gemeenteraad lijkt nu op die grens te gaan zitten. Dan wordt het wel heel droge champagne", zegt Torreman.
Over de vraag hoe kansrijk het is dat er een dekking kan worden gevonden voor Scala waar de hele raad mee in kan stemmen, wil Torreman niets zeggen. "Ik heb geleerd om niet over dit soort dingen te speculeren." Het is volgens Torreman sowieso al een zware opgave om 90.000 euro te moeten bezuinigen. Mogelijk enkele tienduizenden euro's zouden volgens hem gevonden kunnen worden door huisvesting van Scala in theater De Tamboer.

OZB-verhoging meer gelijkmatig

De gemeenteraad sprak ook over de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). De meeste partijen zien de verhoging als onvermijdelijk. Een meerderheid tekent zich af om de verhoging over vier jaar meer gelijk te trekken. Waar mogelijk zouden meerdere partijen graag zien de OZB minder te verhogen dan nu in de begroting staat. Het gaat nu nog om een verhoging van 28 procent in 2021, 33 procent in 2022, 27 procent in 2023 en 18 procent in 2024.
De meerjarenbegroting kwam tot stand nadat de gemeenteraad zich in september akkoord verklaarde met het rapport Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen. Nu nog indrukwekkend zorgwekkend. De raad schaarde zich achter een pakket bezuinigingen van 3,4 miljoen euro en een forse verhoging van de OZB. Een nieuw zakencollege van vier wethouders heeft dat kader verder uitgewerkt.

Beetje bekvechten

De gemeenteraad kwam toen ook een 'Nieuwe mores' overeen. Kern daarin is respect hebben voor elkaar, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en kijken naar de toekomst. Vanavond was de eerste toetsing daarvan. Het grootste deel van de zes uur durende vergadering ging het goed. Maar hoe verder de avond vorderde, hoe meer er onderling weer snauwen werden uitgedeeld. Maar de meeste partijen gaven aan hun verantwoordelijkheid te zullen nemen.
In totaal liggen er 25 wensen en voorstellen tot wijziging van de begroting. De gemeenteraad heeft tot 1 december 17.00 uur de tijd om definitieve versies van die wensen en wijzigingen in te dienen. De raad neemt op 3 december een definitief besluit over de begroting.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.