D66 mist stok achter de deur bij provinciaal drinkwaterbeschermingsplan

D66, Partij voor de Dieren en de SP in Provinciale Staten (PS) maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en daarmee het drinkwater in Drenthe. Volgens de partijen is er geen stok achter de deur in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025.

"Er is geen resultaatverplichting en er moeten harde eisen in het beschermingsplan komen", vindt D66-fractievoorzitter Any Kleine Deters, die de discussie in PS aanzwengelde. Royal Haskoning heeft voor de provincie het beschermingsplan gemaakt. Alle gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en de agrarische sector hebben hun handtekening eronder gezet. Maar de handtekeningen zijn een intentieverklaring en dat is D66 veel te vrijblijvend.

Waterwinningen moeten beter beschermd worden

Kleine Deters: "In het rapport van Royal Haskoning staat: De urgentie voor grondwaterbescherming in Drenthe is hoog. Er worden steeds vaker stoffen aangetroffen in het water die daar niet in horen. Daartussen zitten ook stoffen die maar moeilijk uit het drinkwater te halen zijn. De drinkwaterwinningen worden bedreigd door landbouwkundige belasting en door verontreiniging vanuit (voormalige) industrie. De meest urgente winningen wat betreft bedreigingen en risico's zijn Valtherbos-Noordbargeres, Hoogeveen, Leggeloo, Gasselte, Beilen en Havelterberg. We zullen ons grond- en oppervlaktewater beter moeten beschermen. Hiervan wordt uiteindelijk ons drinkwater gemaakt!"

In veel drinkwaterputten van drinkwaterbedrijf WMD komen steeds vaker de reststoffen van mest en landbouwgif voor. In 2018 moest WMD de drinkwaterwinning op zeven plekken stilleggen omdat er te veel landbouwgif in het water zat. In Emmen zijn er waterputten waar speciale kooldeeltjes van Norit het water moeten zuiveren, anders is het niet meer drinkbaar.

Urgentie dringt niet door

Fractievoorzitter Thea Potharst van de Partij voor de Dieren vult aan: "De urgentie is nog steeds niet doorgedrongen. Overheden hebben de afgelopen jaren maatregelen uitgesteld en partners hebben doelen niet gehaald." Met andere woorden: waarom zou het nu wel lukken zonder stok achter de deur denkt Potharst: "Economie heeft voorrang op het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Er was eergisteren al actie nodig."

Ook Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal en de SP-fractie willen resultaatverplichtingen. De andere partijen vinden de getekende intentieverklaring en samenwerking tussen alle partijen voldoende.

Plan is voldoende stevig

Volgens Gedeputeerde Hans Kuipers ligt er een flink gedetailleerd plan op tafel. Hans Kuipers: "De zuiveringsinspanning kan niet omlaag. Alle deelnemers hebben hun handtekening gezet onder dit uitvoeringsprogramma. Ook de agrarische sector. Er zitten zestien gebieden in die we met 23 uitgebreide maatregelen extra beschermen. Alle kosten zijn gedekt en de regie ligt bij provincie. Dit is het concrete actieplan waar D66 naar vraagt."

Een deel van de maatregelen worden volgens Kuipers genomen om ons toekomstige drinkwater veilig te stellen. Op sommige plekken hebben landbouwgif of chemicaliën uit de industrie er veertig jaar over gedaan om het diepere grondwater te bereiken waar nu drinkwater uit gewonnen wordt.

Strengere regels mest en landbouwgif

Wat Erwin van Liempt, van Kuipers' eigen partij GroenLinks, betreft is het beschermingsplan concreet genoeg. Maar: "Onze gedeputeerde zou nog wel bij de minister kunnen aandringen op strengere landelijke regels voor mest en landbouwgif." Maar de minister wil niet strenger zijn laat Hans Kuipers weten: "Het Rijk gebruikt niet alle knoppen die ze kan gebruiken op het gebied van meststoffen en landbouwgif, dus kunnen we niet dwingen en moeten we samenwerken met de landbouw."

Waar halen we allemaal drinkwater weg?

De provincie Drenthe kent in totaal 16 grondwaterwinningen. Hier winnen drie drinkwaterbedrijven (WMD Drinkwater, Waterbedrijf Groningen en Vitens) grondwater voor de publieke drinkwatervoorziening. Het opgepompte grondwater wordt gezuiverd en getransporteerd naar een half miljoen klanten in Drenthe, een deel van de provincie Groningen en Noordwest-Overijssel. Het gaat om ongeveer 55 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.

De meeste huishoudens in Drenthe krijgen hun drinkwater van de WMD. Het gebied rond Meppel en Noordwest-Overijssel ontvangt drinkwater van Vitens. Waterbedrijf Groningen heeft twee grondwaterwinningen in Noord-Drenthe en levert daarmee drinkwater aan gebruikers in Noordwest-Drenthe en Noordoost-Groningen. En dan is er nog oppervlaktewaterwinning in het Drentse Aa gebied door het Waterbedrijf Groningen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
WMD drinkwater grondwater watervervuiling
Deel dit artikel: