Hoogeveense bezuinigingen raken minima rechtstreeks in de portemonnee

De Stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen is er niet over te spreken dat geld dat eerder ingezet werd voor de minima, nu wordt gebruikt om Centrum voor de Kunsten Scala te redden.

"Het activiteitenfonds, wat de bedoeling had dat mensen in de bijstand mee konden doen aan de samenleving, is geschrapt. Sporten, een krant lezen, internet, tv, naar een museum of theater, zit er voor mensen in de bijstand niet meer in. Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar Scala, een plek waar mensen in de bijstand ook al nooit komen omdat dit te duur is. Een en ander is het gevolg van een samengevoegd amendement van het CDA en Gemeentebelangen. Blijkbaar is deelname aan de samenleving voor mensen in de bijstand niet nodig. Hoogeveen is geen inclusieve samenleving, maar een exclusieve", zo schrijft de cliëntenraad op haar Facebookpagina.

Anderhalf maandinkomen minder

"Na het schrappen van de tegemoetkoming in de studiekosten, het halveren van de meerkostenregeling en het aanscherpen van de regels rond de gemeentelijke heffingen is nu ook nog het activiteitenfonds afgeschaft. Dit jaar hebben de bezuinigingen mij 1.200 euro gekost en nu het activiteitenfonds verdwijnt, gaat het volgend jaar om 1.500 euro minder te besteden ten opzichte van 2019. Terwijl een eenoudergezin 1.000 euro per maand aan bijstandsuitkering krijgt. Waarom de zwaksten het hardst aanpakken? Het is zo oneerlijk. En voordat iemand nu gaat roepen dat je moet gaan werken: de meeste mensen met een uitkering zijn chronisch ziek en hun situatie zal dus nooit meer anders worden", zo reageert een bijstandsmoeder.

De vrouw had dit jaar even te veel geld op haar rekening staan en moest daarom het volledige bedrag van 379 euro aan gemeentelijke lasten betalen. "Als je bij een bewindvoerder zit of bij vrijwillig budgetbeheer, kan er wel 2.000 euro op je rekening staan. Dat wordt dan apart gezet als reserve. Maar als het je lukt als bijstandsmoeder om een beetje te sparen voor noodgevallen, kun je dat dus weer inleveren bij de gemeente", zo zegt de bijstandsmoeder uit Hoogeveen.

Ze is heel boos over de gang van zaken. "Het maakt me woedend dat de minima onevenredig veel moeten betalen voor het wanbeleid van de gemeente. Iedereen heeft het over de ozb en het parkeerbeleid, maar geen énkele andere groep Hoogeveners moet anderhalf maandinkomen inleveren. En dat terwijl de kosten van het levensonderhoud al zo gestegen zijn."

'Sociale zorg ernstig aangetast'

De Adviesraad Sociaal Domein had voor het definitieve besluit over de begroting al kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad zich grote zorgen te maken over de kwetsbaarste groepen in de Hoogeveense samenleving als de bezuinigingen door zouden gaan.

"De Adviesraad leest een grote tegenstelling in de tekst over het beleid en daarna de bezuinigingsvoorstellen. Het beleid is dat men wil zorgdragen voor de kwetsbare inwoner, maar door het implementeren van de bezuinigingsvoorstellen wordt de sociale zorg ernstig aangetast en de voorzieningen afgebroken", zo schreef de adviesraad aan de gemeenteraad.

Deel dit artikel: