Welk nummer krijgt een 53ste Drents hunebed: 55 of 33?

Welk nummer krijgt het onbekende hunebed dat mogelijk onder een heuvel in Gasselte ligt? Drenthe heeft momenteel 52 hunebedden en als achter dorpshuis De Trefkoel een 'nieuw' exemplaar wordt ontdekt, ligt nummer 53 voor de hand. Maar dat cijfer is al vergeven.

In de vorige eeuw bracht professor Albert van Giffen alle nog bestaande hunebedden in kaart. Hij gaf ze ook de nummers die tot op de dag van vandaag gebruikt worden. "In Drenthe kwam professor Van Giffen tot 54 nummers", zegt Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum. "Maar twee nummers zijn inmiddels niet meer in gebruik."

Reconstructie Papeloze Kerk

Dat zijn D33 en D48, waarbij de hoofdletter een verwijzing is naar Drenthe. Van Giffen trof de eerste in zwaar verwaarloosde staat aan. "De stenen van D33 heeft hij gebruikt om het hunebed van Schoonoord, de Papeloze kerk, te reconstrueren", legt Wolters uit. "Dat heeft hij bij meer ingestorte en vernielde hunebedden gedaan. Van D33 bij Valthe is niets meer overgebleven."

Het nummer 48 bleek achteraf te snel te zijn vergeven aan een kei bij Noordbarge. Aanvankelijk dacht Van Giffen dat het om een deksteen ging. "Toen bleek dat het slechts één enkele kei was, werd D48 van de lijst verwijderd", aldus Wolters.

Meerdere opties

Als in Gasselte een 'nieuw' hunebed opduikt, zal deze ontdekking sowieso een nummer krijgen. Maar D53 is al in gebruik. Dat is het nummer van een hunebed in Havelte, evenals D54. "Het lijkt logisch om verder te gaan met D55", zegt Wolters. Maar er is nog een optie. "Het zou ook het eerste in onbruik geraakte nummer kunnen worden, dus D33."

De komende tijd moet blijken of er in Gasselte daadwerkelijk een hunebed ligt. Bij grondradaronderzoek zijn gisteren verstoringen in de grond achter dorpshuis De Trefkoel aangetroffen. Het kan duiden op een hunebed, al kunnen de verstoringen ook komen door losse stenen, kabels of andere voorwerpen.

In Gasselte komt in ieder geval archeologisch booronderzoek, zodra de onderzoeksresultaten definitief zijn. Met dat onderzoek moet worden vastgesteld of er echt een hunebed onder de heuvel ligt.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Hunebedcentrum hunebed Harrie Wolters
Deel dit artikel: