Maatregelen tegen kunstgraskorrel rondom dertien kunstgrasvelden Assen

De gemeente Assen neemt op en rondom dertien kunstgrasvelden concrete maatregelen om het kunstgraskorrelprobleem op te lossen. De korrels van rubbergranulaat belanden vaak buiten de sportvelden en dat is schadelijk voor het milieu.

Op de velden komen kantplanken van aluminium en rubber, om te voorkomen dat de korrels buiten het veld terechtkomen. Ook plaatst de gemeente speciale looproosters waar korrels die onder de schoenen van mensen zitten in moeten vallen. Het is de bedoeling dat de maatregelen direct worden uitgevoerd nadat de gemeenteraad akkoord is met de aanpak. Kosten: 160.000 euro.

Rubbergranulaatkorrels worden gemaakt door bijvoorbeeld oude autobanden te vermalen. Uit de rubbergranulaatkorrels kunnen volgens het RIVM stoffen lekken die vervolgens in de grond of in sloten rondom sportvelden terechtkomen. In de bodem rondom kunstgrasvelden op verschillende plekken in Nederland heeft het RIVM te hoge concentraties zink, kobalt en minerale olie aangetroffen. Dat heeft een negatief effect op de natuur. Voor mensen en huisdieren in de grond volgens het RIVM ongevaarlijk.

'Vervuilde grond kunstgras Achilles'

Bij voetbalclub Achilles 1894 moet mogelijk een strook grond rondom het kunstgrasveld worden gesaneerd vanwege de bodemvervuiling door rubbergranulaat. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek gaat de gemeente ook op de andere sportparken kijken of saneren van de bodem nodig is. Assen nam eerder al maatregelen op Sportpark Marsdijk, thuishaven van Achilles. Bij die club werden tijdens het bladblazen ook rubberen korrels buiten het veld de natuur in geblazen.

De gemeente heeft een bladzuigmachine gekocht om dat probleem op te lossen. Daarnaast houdt de gemeente bij Achilles momenteel een proef met rubberen putdeksels. De deksels houden de korrels tegen, maar laten wel water door. Zo moet voorkomen worden dat de rubberen korrels in het riool terechtkomen.

'Goed, maar onvoldoende'

Op het bureau van de gemeente Assen ligt nog een handhavingsverzoek van de stichting Kom van dat gras af. In dat verzoek eist de stichting dat de gemeente korrels die in de natuur rondom het veld van Achilles terecht zijn gekomen opruimt. Dat verzoek heeft Assen nog niet in behandeling genomen. Eerst wil de gemeente het saneringsonderzoek afwachten.

Ook andere gemeenten in Nederland kregen een dergelijk verzoek van de stichting. Sebas Veenstra van Kom van dat gras af vindt het goed dat Assen nu concrete maatregelen treft. "De maatregelen voorkomen niet voor honderd procent dat er korrels in de natuur komen, maar alles is mooi meegenomen. We vinden het alleen volstrekt onvoldoende", zegt Veenstra.

Volgens Kom van dat gras af zitten er in de grond rondom kunstgrasvelden wel degelijk stoffen die schadelijk zijn voor mens en dier, ondanks onderzoek van het RIVM. "Hoe kan het dat een stof wel schadelijk is voor het milieu, maar niet voor ons?", vraagt hij zich hardop af. "Nog steeds worden er kinderen blootgesteld aan die stoffen en dat is wat ons betreft onacceptabel."

Liever ziet Veenstra dat er kritisch wordt gekeken naar de kunstgrasvelden zelf, in plaats van het voorkomen van de verspreiding van de korrels. Veenstra: "We zijn niet tegen kunstgras, maar willen wel dat het een zo laag mogelijke milieu-impact heeft. Er zijn bijvoorbeeld varianten van kurk, waarbij geen problemen zijn."

Lees ook:

Deel dit artikel: