Drentse wolf naar Duitsland vertrokken

De eerste wolf die zich in Drenthe leek te hebben gevestigd, is gesignaleerd in het Duitse Dörpen. Hij heeft daar een schaap aangevallen, blijkt uit DNA-onderzoek. In Drenthe ontbreekt sinds juni 2020 elk spoor van deze wolf.

Mannetjeswolf GW1261m is waarschijnlijk vertrokken, meldt BIJ12 in zijn kwartaalrapportage. BIJ12 is een organisatie die gewonde of dode schapen onder de loep neemt na een beet of een aanval. Dit doen ze in opdracht van de provincie.

Het is niet uitgesloten dat de wolf terugkeert naar Drenthe, maar de kans is klein. Van deze wolf is bekend dat hij zich in ieder geval van 21 november 2019 tot 9 juni 2020 in Drenthe ophield. Het was daarmee de derde wolf die zich in Nederland officieel vestigde, naast de twee op de Veluwe. In Noord-Brabant is nu ook een wolf gevestigd.

Er is al maanden geen bevestigde waarneming van een wolf in Drenthe gedaan. Halverwege juli is er voor het laatst een drol van een wolf gevonden. DNA-onderzoek kon niet uitwijzen van welke wolf de keutel is. Hierna bleef het stil, er is geen enkele activiteit van wolven meer waargenomen in Drenthe.

Vlak over de grens

In Dörpen, vlak over de grens bij Bourtange, is op 1 oktober een schaap aangevallen. Het Duitse Senckenberg Instituut gaf aan dat op de schapenbeet DNA van GW1261m is aangetroffen.

Ook al is het nu rustig, dat kan zo weer veranderen. Wolven leggen grote afstanden af en Drenthe lag eerder voor meerdere wolven op de route. De provincie Drenthe en de gebiedscommissie gaan door met het gebiedsproces om schapenhouders te ondersteunen met het nemen van preventiemaatregelen. Er wordt een risicogebied aangewezen. Binnen de grenzen van dit gebied lopen schapen het meest gevaar. Hier hebben de schapenhouders dus een grote behoefte aan maatregelen die helpen de schapen te beschermen.

De provincie Drenthe maakt hierover begin volgend jaar meer bekend.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
ROEG! wolf Natuurnieuws
Deel dit artikel: