Noordenveld onderzoekt bouw nieuwe manege bij Roderesch

De gemeente Noordenveld gaat onderzoeken of manege De Hulhorst in Roden naar de Esweg tussen Roden en Roderesch kan verhuizen. Een motie van VVD, Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA hierover werd gisteravond aangenomen door de gemeenteraad.

De partijen zien mogelijkheden voor een nieuwe manege op de hoek bij de Zwerfsteen. De huidige manege aan de Hullenweg in Roden is zwaar verouderd en dreigt zelfs haar veiligheidscertificaat te verliezen. Omdat er al jaren wordt gesproken over een mogelijke nieuwbouwlocatie voor de manege, is het achterstallig onderhoud niet aangepakt. In het huidige gebouw kan zelfs niet worden voldaan aan alle voorwaarden van de paardensportbond KHNS.

Henk van Dijk, voorzitter van de Rij- en Menvereniging Mensinghe, stuurde eind vorige maand een brandbrief naar de gemeenteraad. Hij wil dat er snel wordt besloten over de toekomst van de manege. Hij ziet een verhuizing naar de locatie aan de Esweg wel zitten.

Twijfels

Hoewel alle partijen het er over eens zijn dat er snel duidelijkheid moet komen voor de manege, is niet iedereen het helemaal eens met motie. D66-fractievoorzitter Gerbrant Fennema vraagt zich af: "Handhaven we het Intergraal Sportaccommodatieplan (ISAP) en gaan we alle sportlocaties in een groter geheel bekijken, of wijken we hier voor de zoveelste keer van af?" De gemeenteraad trok begin dit jaar 4,5 miljoen euro uit om sportaccommodaties in Noordenveld toekomstbestendig te maken. Maar korfbalvereniging Noordenveld in Roden kon hier niet langer op wachten. Vorige maand kwam de gemeenteraad al met de toezegging dat de club een kunstveld krijgt.

Niet alleen D66 heeft twijfels, ook de duofractie PvdA/GroenLinks vindt het een lastige beslissing. Maar de partijen gaan uiteindelijk schoorvoetend akkoord met de motie om de locatie aan de Esweg te onderzoeken.

Alleen Lijst Groen Noordenveld stemt tegen het onderzoek. "Ik heb twijfels hoe dit zich verhoudt tot het ISAP", aldus fractievoorzitter Henk Koekkoek. "Maar belangrijker: we willen draagvlak voor dit soort dingen creëren." Nu een locatie aanwijzen zonder dit te overleggen met betrokkenen, vindt Lijst Groen Noordenveld niet wijs. "Dan ga je omwonenden en anderen opzetten tegen de manege en creëer je een conflict. Wat ons betreft benoem je de locatie Esweg niet alleen, maar ga je verschillende locaties onderzoeken en ga je in overleg zonder direct te zeggen: 'Dit wordt de locatie'."

Terugkoppeling

Maar voor VVD-fractievoorzitter Robert Meijer, initiatiefnemer van de motie, staat de locatie niet vast. Samen met Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA wil de VVD dat de gemeente in gesprek gaat met omwonenden van de Esweg en belanghebbenden. Daarnaast moet uiterlijk eind april duidelijk zijn hoe hoog de kosten van de verhuizing worden. Daarna kan worden besloten of de manage definitief verhuist naar de Esweg.

Deel dit artikel: