'Risicogebied wolvenaanvallen veel te klein'

Er is forse kritiek op de grootte van het gebied waarbinnen schapen- en geitenhouders subsidie kunnen krijgen voor afrastering om wolven te weren. Dat gebied is te veel klein zeggen D66, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en de Werkgroep Wolf.

Gedeputeerde Henk Jumelet zou daarmee het advies van de 'gebiedscommissie wolf' volledig hebben genegeerd. In dat advies staat dat ook heel Zuid-Drenthe en een 'corridor' tussen de nu aangewezen regio - het hart van Drenthe - tot het risicogebied voor wolvenaanvallen behoren.

D66 stelde er vandaag vragen over in Provinciale Staten. Fractievoorzitter Anry Kleine Deters: "Het risicogebied is beperkt tot het hart van Drenthe. Zwerfwolven hebben juist in het zuiden en oosten van dit gebied schade aangericht. Waarom heeft GS dit gebied niet tot risico verklaard en het advies van de gebiedscommissie genegeerd?"

Advies genegeerd

Gijsbert Six, lid van de Drentse gebiedscommissie wolf, zelf schapenhouder en spreekbuis namens het landelijke Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, is er helemaal klaar mee: "Jumelet heeft niks gedaan met ons advies . Een advies wat notabene gebaseerd is op onderzoek van de Universiteit van Wageningen en waar de provincie zelf om heeft gevraagd."

Six: "De wolvencommissie heeft een groter en een meer samenhangend gebied geadviseerd, namelijk ook het Drentsche Aa-gebied, de gehele Hondsrug en het Bargerveen. De reden is dat ook deze gebieden door wolven zijn bezocht en dat, met het oog op de jaarlijkse toename van het aantal wolven in Niedersachsen en de vestiging van meerdere roedels vlak over de grens, alleen maar meer aanvallen zijn te verwachten. De wolvencommissie adviseert een proactief beleid in plaats van een reactief beleid. Er zijn nu schapenhouders die al preventieve maatregelen hebben genomen nadat zij schade hebben gehad, maar die nu buiten de boot vallen. Kortom: de provincie sukkelt achter de feiten aan."

Dat de meeste waarnemingen van de wolf vooral in het hart van Drenthe zijn komt volgens Six door de vele wildcamera's van boswachter Pauline Arends. "Daar waar je niet kijkt zie je niks", becommentarieert Six op bijna Cruijffiaanse wijze. Martijn Lambregts van de Werkgroep Wolf is het helemaal met Six eens. Ook hij verbaast zich over het beperkte gebied.

Misschien in 2021 uitbreiding

Gedeputeerde Henk Jumelet laat weten: "Eerst het Hart van Drenthe. Daar is de meeste schade van de wolf. Het budget is ook beperkt. De corridor tussen Zuid-Drenthe en het hart is ook schadegebied, dat klopt. Dat gaan we in de gaten houden. Misschien komt er in 2021 uitbreiding van het gebied waarin schapen- en geitenhouders subsidie voor wolfwerende afrasteringen kunnen aanvragen. Ondertussen zijn er voor acute situaties ook noodrasters bij de provincie, die we uit kunnen lenen." Volgens Gijsbert Six zijn alle beschikbare noodrasters inmiddels uitgeleend en hebben ook de houders van klein rundvee en pony's zich gemeld bij Jumelet. Voor hen is in de huidige subsidieregeling voor wolfwerende afrastering ook nog niks geregeld.

D66-fractievoorzitter Kleine Deters laat weten in de volgende Provinciale Staten een motie in te dienen om alles recht te trekken.

Inmiddels is er ook een petitie gestart om het aangewezen gebied te verruimen: "Schapen-en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2021 via de provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Het gekozen gebied is onrealistisch en moet voor heel Drenthe gelden. Tevens moeten ook kuddebeschermingshonden in de subsidieregeling opgenomen worden."

Schapenhouder Gijsbert Six en Andrea van den Eng maakten zelf een kaart op basis van alle wolven-aanvallen en het risicogebied (Rechten: Gijsbert Six)

Lees ook: