Nieuwe woonwijk PBH-terrein Zuidlaren: 200 huizen, groen en dorps karakter

Zo'n 200 tot 250 woningen komen er in de woonwijk aan de achterzijde van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren.

De nieuwe woonwijk moet een gemixte wijk worden met een dorps karakter. Eén die past bij het historische karakter van Zuidlaren, maar wel zo energieneutraal mogelijk is. Omdat de woonwijk in het Hunzelandschap komt te liggen, willen de architecten het groene karakter van de regio zo veel mogelijk behouden.

Een belangrijk punt bij het aanleggen van deze nieuwe woonwijk aan de rand van het centrum is het beschermd dorpsgezicht. Het college van Burgemeester en Wethouders zegt hier onderzoek naar te doen. Het is volgens hen van belang om goed zicht te krijgen op de cultuurhistorische waarden van het centrum.

Rondweg in Zuidlaren?

Ook komt er een onderzoek naar de nut en noodzaak van een rondweg in dit gebied. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken welke effecten deze rondweg heeft op het functioneren van het centrumgebied, maar ook naar de effecten op de andere wegen in Zuidlaren.

Informeren

De gemeente wil belangstellenden de komende periode informeren via een informatiecampagne. Eind november is er een gesprek geweest met mensen uit een klankbordgroep. Hen is gevraagd naar hun opmerkingen over de plannen. De gemeente zegt waar mogelijk hun op- en aanmerkingen mee te nemen in het uiteindelijke plan.

Naar verwachting zullen de uitkomsten van de onderzoeken die de gemeente doet in februari klaar zijn.

Deel dit artikel: