Waterschap na winterinspectie: minder graafschade aan dijken

De dijk wordt geïnspecteerd (Rechten: WDO Delta)
De dijk wordt geïnspecteerd
De graafschades aan dijken door met name muizen en honden zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) na de winterinspectie, waarbij gekeken wordt of dijken gereed zijn voor de winter.
Al in het voorjaar zag het waterschap dat de muizenpopulatie op een aantal locaties afnam. Toch bleef er overlast bestaan op andere locaties. Op veel van die plaatsen is nu ook een flinke afname te zien ten opzichte van vorig jaar. Ook graafschade veroorzaakt door honden en muskusratten is dit jaar afgenomen in vergelijking met vorig jaar.
Tijdens de voorjaarsinspectie zag WDO Delta nog dat honden juist meer graafschade hadden veroorzaakt. De schade door muskusratten daalde toen al wel.
(Verhaal gaat verder na de foto)
<p>WDO Delta <a href="https://www.wdodelta.nl/inspectie-dijken">inspecteert</a> in het voorjaar en in het najaar de dijken en herstelt ze waar nodig. Het waterschap opereert in Overijssel en <a href="https://www.wdodelta.nl/ons-werkgebied">Zuidwest-Drenthe</a> en beheert zo'n <a href="https://www.wdodelta.nl/_flysystem/media/factsheet_dijken-_wdodelta.jpg">1.000 kilometer</a> aan dijken.</p><p>Waarom het zo belangrijk is dat graafschade hersteld wordt? Door het graven van kuilen op de dijken wordt de grasmat aangetast, die dient als een soort beschermdeken. Wanneer er dan hoog water is, spoelen die kuilen uit en worden groter. Zo ontstaan er zwakke plekken in de dijken, <a href="https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160025/Schade-aan-dijken-door-gravende-honden-blijft-toenemen">legde Herald van Gerner dit voorjaar uit</a>.</p>
Graafschade aan een dijk, gemaakt door honden (Rechten: WDO Delta)
Graafschade aan een dijk, gemaakt door honden

Toegenomen

Een paar dieren hebben in vergelijking met vorig jaar juist voor een toename in graafschade gezorgd. Dat zijn de bever en het konijn. Voor het konijn gold tijdens de voorjaarsinspectie nog dat juist een lichte daling in graafschade te zien was. Er zijn nu vijf graafschades door een bever geconstateerd in Deventer, Diepenveen en Zwolle.
Ook het aantal rijspoorschades en percelen met te lang gewas op de dijk zijn licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Wijnand Evers, waterkeringbeheerder bij WDO Delta vertelt: "Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden."

Droogte

De droogte van voorgaande jaren is nog steeds terug te zien op de dijken. WDO Delta heeft op zo'n honderd locaties droogteschade geconstateerd. Dat kun je zien aan kale plekken en/of verandering in de vegetatie. Het waterschap ziet dat er wel herstel is, maar blijft de plaatsen waar nog onvoldoende herstel is in de gaten houden, om zo passende maatregelen te kunnen nemen.
De meeste schades aan dijken zijn nu, vóór de winterperiode, hersteld.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl