Dit mag de politie tijdens de jaarwisseling (niet)

Sterretjes afsteken mag als één van de weinige dingen wél (Rechten: ANP/Koen van Weel)
Sterretjes afsteken mag als één van de weinige dingen wél
De jaarwisseling staat voor de deur en zeker is dat het een andere Oud en Nieuw wordt dan voorgaande jaren. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en zullen in veel huiskamers minder mensen zitten dan normaal. Voor de politie is de handhaving van de coronamaatregelen één van de prioriteiten. Maar welke ruimte heeft de politie bij die handhaving?
In woningen mag de politie niets, zo zegt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. "Juridisch is er geen basis om in woningen op te treden. Tijdens de eerste lockdown waren er verhalen over boa's die naar binnen gluurden en de Tweede Kamer heeft toen besloten dat dit niet meer mocht", zo vertelt Brouwer.

Achter de voordeur

De politie staat voor de taak om tijdens de jaarwisseling het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen te handhaven. "Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, ontvangt u één groep van maximaal twee personen per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen naleven", zo staat te lezen op de site van de Rijksoverheid.
Achter de voordeur kan de politie volgens Brouwer niets beginnen. Sinds 1 december is de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking getreden waarin dit is vastgelegd. "In het voorjaar bepaalden de veiligheidsregio's met noodverordeningen welke coronamaatregelen waar golden. Nu ligt de macht bij minister van Justitie. Die voert die wet uit. Dat is een politieke keuze waar je het mee eens kunt zijn of niet. Maar het is een besluit dat via democratische weg tot stand is gekomen", aldus Brouwer. Voor de maatregelen die de minister neemt blijft de goedkeuring van de Tweede Kamer nodig.

Overlast wel binnenin woning bestreden

Maar hoe zit het dan met handhaving als er grote feesten worden gehouden? Dan kan er weer wél worden opgetreden. "Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden", schrijft de Rijksoverheid.
Brouwer: "Als er overlast is, dan is dat juridische gezien een andere grond om op te treden. De overlast is buiten de woning en wordt in de woning aangepakt, maar zo wordt dit juridisch niet gezien, want dan telt dat de overheid andere burgers in bescherming moet nemen."
De hoogleraar wijst erop dat de handhavers er tijdens de jaarwisseling alleen zijn om excessen te bestrijden. "Zeventien miljoen mensen in de hand houden moet via zelfdiscipline. We moeten het zelf doen. De adviezen zijn er niet voor niets. Het is wel goed als mensen zich daaraan gaan houden."

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.