GAS DrOvF onaangenaam verrast door aankondiging nieuwe gaswinningen

Kaartje van de invloed van de vijf nieuwe gasvelden op de omgeving (Rechten: GASDrOvF)
Kaartje van de invloed van de vijf nieuwe gasvelden op de omgeving
Burgercomité GAS DrOvF tegen de huidige vorm van gaswinning in de grensregio van Drenthe, Overijssel en Friesland is onaangenaam verrast door de aankondiging van een rijksregeling voor nieuwe gaswinningen in het gebied. De actiegroep vraagt zich af hoeveel inwoners van het gebied nog iets te zeggen hebben onder een rijksregeling.
Bovendien is het sowieso de Rijksoverheid die bepaalt waar de winningen komen en onder welke voorwaarden. Vermilion, dat al gas in het gebied wint, gaat de nieuwe boorputten slaan en de gasvelden exploiteren.

Zelf vragen om informatie

Carolien Spruijt van de projectgroep Boergrup van GAS DrOvF: "Sinds begin 2017 wordt al gezegd dat het Canadese gaswinningbedrijf Vermilion gas wil gaan winnen aan de Boergrup in Vledderveen. De bewonersorganisaties Plaatselijk Belang Vledderveen en GAS DrOvF vroegen regelmatig om actuele informatie over de voortgang, bij zowel Vermilion als bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Steeds was het antwoord dat er nog niets bekend was."
De nieuwe gasvelden liggen onder Vledderveen, Wilhelminaoord, Noordwolde-Zuid en Noordwolde, maar de invloed ervan reikt verder, zegt GAS DrOvF.
Plaatselijke Belang Vledderveen en GAS DrOvF hebben afgelopen week een verzoek gericht aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) om de ingezette procedure tijdelijk te stoppen. Spruijt: "Dit verzoek dienden we in op grond van de Omgevingswet. Wij zijn van mening dat het ministerie niet voldaan heeft aan de eis om uitgangspunten voor het beoordelen van oplossingen te communiceren. Wij hebben op 31 december van RVO te horen gekregen dat ons verzoek is niet gehonoreerd. Daarom heeft GAS DrOvF besloten zelf informatie aan bewoners te verstrekken en hen op te roepen om gebruik te maken van de mogelijkheden om een reactie te geven op de plannen van EZK en Vermillion."

Gasvelden en hun invloed op elkaar

"Zo'n tien jaar wordt er gas gewonnen in onze regio. We hebben te maken met de velden Eesveen/ Wapserveen, De Blesse, Sonnega/Blesdijke, De Hoeve, Noordwolde, Weststellingwerf, Oldelamer en Vinkega, Diever (vlakbij Wapse) en de voormalige gaslocatie Nijensleek, die nu gebruikt wordt voor het vervuilde afvalwater van de gaswinning. Al deze velden liggen in de drie gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland", legt Spruijt uit. "Maar de invloed van zo'n gasveld is veel breder. Doorgaans wordt gerekend met een straal van zo'n vijf kilometer vanaf de randen van het gasveld om het invloedsgebied aan te geven. Binnen dit invloedsgebied is er bodemdaling en kan er sprake zijn van aardbevingen. Omdat deze velden allemaal zo dicht bij elkaar liggen vallen de invloedsgebieden over elkaar heen. Op sommige plekken in onze regio hebben we te maken met wel vijf of zes invloedsgebieden tegelijk. Dat kan het risico op effecten van bodemdaling en aardbevingen aanzienlijk vergroten."

Vijf nieuwe velden

Het ministerie van EZK en Vermilion hebben volgens GAS DrOvF plannen voor vijf nieuwe gasvelden: Boergrup en Lombok, Leemdijk, De Bree en Smitstede. Bij de velden Boergrup en Lombok die Vermilion vanuit een nieuwe boorlocatie wil winnen, gaat het om één tot drie boorputten. De velden Boergrup en Lombok zijn al ingetekend (geel) op onderstaande kaart. Deze liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf, in het gebied tussen/onder Vledderveen, Wilhelminaoord, Noordwolde-Zuid en Noordwolde.
(verhaal gaat verder onder het kaartje)
De ligging van de gasvelden Boergrup en Lombok (Rechten: Vermilion Energy Netherlands)
De ligging van de gasvelden Boergrup en Lombok
De lichtgele kring om de velden heen geeft de invloedssfeer van de gaswinning in die velden aan. De voorgenomen boorlocatie staat met een zwarte punt aangegeven. Ook staat de bestaande gasleiding ingetekend, in zwart. De nieuwe velden Leemdijk, De Bree en Smitstede wil Vermilion vanuit de bestaande boorlocatie Wapse aanboren. Van deze drie velden weet GAS DrOvF nog niet waar deze liggen.

Regionale aanpak

Carolien Spruijt van de projectgroep Boergrup van GAS DrOvF: "We vinden het noodzakelijk om de risico's op schades voor de gebruikers boven de gasvelden te beperken. Daarvoor is het op zijn minst nodig te kijken naar de gevolgen van de totale gaswinning in de regio, dus met inbegrip van de eerdere winningsplannen, en de effecten van de combinatie van velden. De onderzoeken die gedaan worden, mogen niet alleen gaan over een enkele boorlocatie zoals bij de Boergrup-Lombok. Het is nu al duidelijk dat de afzonderlijke velden elkaar beïnvloeden."

Wat doen ze met onze mening?

GAS DrOvF roept inwoners van de regio op om te reageren op de plannen van het ministerie en Vermilion. Spruijt: "De inbreng die inwoners nu gaan geven, wordt verwerkt in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin kunnen we straks lezen hoe het ministerie met de inbreng van de inwoners is omgegaan." GAS DrOvF verwacht daar niet al te veel van.
RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân zijn al langer bezig met het gaswinningsdossier in de grensstreek van de drie provincies. Verslaggever Oscar Siep van RTV Oost: "Grote gemene deler die we in gesprekken en interviews met omwonenden, wethouders en gemeenteraadsleden hebben gehouden is de frustratie dat je eigenlijk geen invloed uit kunt oefenen op de mijnbouw."
RTV Drenthe verslaggever Serge Vinkenvleugel: "De Rijksoverheid beslist en die heeft volgens velen alles zo dichtgetimmerd dat inspraak of procederen bij de Raad van State amper zin heeft."
"Het landsbelang gaat bij mijnbouw altijd voor. In de regio loop je tegen die muur op. En uiteraard het gehakketak over nulmetingen en twee schaderegelingen (één voor het Groninger Gasveld plus de gasopslag in Langelo en één voor alle andere mijnbouw). Mensen willen één regeling", vult Hayo Bootsma van Omrop Fryslân aan. Binnenkort bij deze drie omroepen meer hierover.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl