Herenboeren Assen krijgt boete voor scheuren van grasland

Met het frezen van een stuk grasland in november, is Herenboeren Assen wel degelijk de fout ingegaan. De stichting krijgt dan ook een boete. Hoe hoog deze is, is Herenboeren Assen nog niet bekend. Ze hebben inmiddels al wel een afschrift van het proces-verbaal binnen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht de zaak. Die concludeert dat 'met het scheuren van grasland in strijd is gehandeld met het Besluit gebruik meststoffen', zo valt in het proces-verbaal te lezen.

Boete nog niet binnen

Voorzitter Mariska Pater van stichting Herenboeren Assen zegt geen idee te hebben wat de overtreding hen exact gaat kosten. Ze wacht rustig de boete af die ze via het Justitieel Incasso Bureau nog binnen moet krijgen. Ze betreurt de hele gang van zaken.

Herenboeren Assen is een duurzame landbouwcoöperatie die 240 huishoudens wil voeden met de Hof van Rhee. Ze doen dat op 20 hectare landbouwgrond, die ze bij buurtschap Rhee pachten van de gemeente Assen. Die pacht ging op 1 november in.

De bedrijfsleider ging meteen voortvarend met een loonwerker aan de slag, om de Hof van Rhee klaar te maken voor productie. Zo werd een stuk grasland gefreesd, waar een fruitboomgaard moet komen. Het machinaal omspitten van de grond zou het planten van alle fruitbomen makkelijker maken.

(Een reportage van de werkzaamheden in november)

Maar het werk met de spitfrees komt Herenboeren nu duur te staan. Het is in strijd met de regels. Ze had de werkzaamheden van tevoren moeten melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ook bij de gemeente Assen als verpachter. Volgens de meststoffenwet mag er in november geen grasland gescheurd worden. Dit kan alleen met een ontheffing, maar die was er niet.

Goede hoop vergeefs

Eerst had voorzitter Mariska Pater nog goede hoop dat ze wettelijk niets misdaan hadden. Er zou sprake zijn van herinrichting van het land voor nieuw gebruik. "Het perceel dat gefreesd is, is niet langer bestemd voor voerproductie of beweiding. Daar komt een fruitboomgaard en dus gelden de regels voor grasland scheuren hier niet", zo zou de adviseur van Herenboeren van de RVO te horen hebben gekregen, zei Pater eerder in een reactie. Maar een inspecteur van de NVWA bekeek de zaak en concludeert dat de regels overtreden zijn.

Op matje bij gemeente

Herenboeren moest ook al bij de gemeente Assen op het matje komen. Met de landbewerking waren ook de nieuwe duurzame pachtregels van de gemeente overtreden. Wethouder Mirjam Pauwels was 'not amused' over de hele gang van zaken. Er volgde begin december een stevig gesprek. Ook de politiek roerde zich. Die had het idee dat de ideële boerencoöperatie een voorkeursbehandeling kreeg, ten opzichte van andere pachters.

Over Herenboeren Assen was al eerder ophef ontstaan. Andere boeren die al jaren pachter waren bij de gemeente, raakten het land bij Rhee kwijt door de komst van Herenboeren en dat zette kwaad bloed.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Assen landbouw Rhee Herenboeren Assen
Deel dit artikel: