Stichting INLIA ontvangt medaille van verdienste van Tynaarlo

Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven tbv Asielzoekers) heeft een medaille van verdienste van de gemeente Tynaarlo ontvangen voor haar werk in de TussenVoorziening (TuVo) voor statushouders in Eelde. Met de medaille wil het college van B en W zijn waardering uitspreken voor het werk dat de organisatie de afgelopen jaren heeft gedaan.

Directeur John van Tilborg van Stichting INLIA schrijft in een dankbetuiging aan het college dat het TuVo-team 'overrompeld en diep geroerd' reageerde op de uitreiking. Van Tilborg bedankt op zijn beurt het college en haar medewerkers dat zij het experiment met de TuVO zijn aangegaan.

De opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 gevestigd in de voormalige vliegschool Dutch Flight Academy. Er is plaats voor ongeveer honderd statushouders. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een reguliere woning. De statushouders krijgen begeleiding om goed te kunnen integreren in de samenleving. Het project met de TuVO is recent afgerond; de locatie is per 1 januari door het COA overgenomen, om er een vergelijkbare voorziening op te zetten.

'Oog voor alle belangen'

In een brief aan Stichting INLIA schrijft het college dat de stichting onder andere 'helpt om manieren te vinden voor de opvang van asielzoekers die voor alle partijen (asielzoekers, omwonenden, ondernemers en overheid) aanvaardbaar zijn'. "Dat geeft aan dat u oog heeft voor alle belangen, hoop en angsten die bij mensen leven." Verder benoemt het college de waardering die binnen het gemeentebestuur en bij omwonenden is ontstaan voor de 'humane en zeer betrokken manier waarop u statushouders helpt een plek in onze samenleving te vinden'.

Ook benadrukt de gemeente de goede prestatie van de stichting, waarbij ze zich ook baseert op een evaluatieonderzoek dat het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie, naar de TuVo heeft gedaan. Daaruit bleek dat de kleinschalige opvang een vroege integratie in de samenleving van vluchtelingen bevordert.

Vanwege de coronamaatregelen is de medaille nog niet officieel uitgereikt.

Lees ook: