Noordenveld kijkt snel naar nieuwe bestemming Dr. Nassau College

De gemeente Noordenveld gaat haast maken met het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het Dr. Nassau College in Norg. Wethouder Alex Wekema deed die belofte na een verzoek van de VVD, Gemeentebelangen en PvdA/Groenlinks.

"We willen graag snel zorgen voor een herbestemming van deze locatie om verpaupering te voorkomen", legt VVD-raadslid Nanda Emmens uit. "Ook omdat er nu stappen worden gezet met het dorsplan van Norg, dus we willen graag dat deze locatie daarin verwerkt wordt."

Wethouder Alex Wekema (PvdA/Groenlinks) is het eens met het voorstel en verwacht dat de locatie onderdeel wordt van het dorsplan Norg. "We gaan hierover dan ook in gesprek met de belangenvereniging en inwoners van Norg", aldus Wekema. Volgens hem is het verstandig om zo vroeg mogelijk om tafel te gaan met alle betrokkenen.

Sluiting

Wekema gaf in zijn antwoord op het verzoek ook aan dat hij vandaag contact heeft gehad met Marcel Klaverkamp, de voorzitter van het college van bestuur van het Dr. Nassau College: "Hij gaf aan dat de locatie van Norg in augustus 2022 verhuist naar Assen."

Het Dr. Nassau College gaf in november vorig jaar aan de deuren te willen sluiten in Norg. Dit omdat het minimum aantal leerlingen van 130 waarschijnlijk vanaf 2022 niet meer gehaald wordt. Een andere reden voor de sluiting is het verouderde schoolgebouw.

Deel dit artikel: