Dorpen in Emmen krijgen extra tijd om hun budget uit te geven

De 35 dorp- en wijkverenigingen in de gemeente Emmen krijgen negen maanden extra de tijd om hun gemeentelijke dorpsbudget uit te geven. Dat heeft het college van Emmen besloten.

Dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor hebben de besturen van de dorpen en de wijken in het afgelopen jaar weinig bijeenkomsten kunnen organiseren om projecten te bedenken en ook uit te voeren. Hierdoor kon het beschikbare budget van vorig jaar niet worden opgemaakt. De gemeente bekijkt later dit jaar of de termijn van negen maanden extra, redelijk is. Dit in verband met de onzekerheid rondom het coronavirus.

In 2021, 2022 en 2023 krijgen de dorp- en wijkbesturen, ook wel de erkende overlegpartners (EOP's), gezamenlijk 476.563 euro per jaar. Dit geld is bedoeld om onder meer de leefbaarheid van het dorp en de wijk te verbeteren. Het vrijgemaakte bedrag voor de komende jaren is 25.000 euro per jaar minder, dan voorheen.

De gemeente Emmen moet de komende jaren miljoenen bezuinigen en wilde daarom ook 100.000 euro per jaar op de EOP's bezuinigen. Tijdens een inspraakavond op het gemeentehuis, spraken besturen van verschillende dorpen in om de bezuinigingen tegen de gaan. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad om dit bedrag te verlagen naar 25.000 euro. Een aantal EOP's heeft ideeën aangedragen om op een andere manier geld te besparen.

Burgemeester Eric van Oosterhout gaat met de dorps- en wijkbesturen in gesprek daarover. "Deze vrijwilligers zijn de oren en ogen van de dorpen en wijken. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente en voeren veel plannen uit samen met inwoners. We willen hen daarbij helpen door voldoende geld beschikbaar te stellen. Omdat we miljoenen moeten bezuinigen, zijn de ideeën van inwoners heel waardevol. Ik ga graag met hen in gesprek."

Meer over dit onderwerp:
Emmen gemeente Emmen geld coronavirus EOP
Deel dit artikel: