Ook 'gewone' vlinders hebben het moeilijk

Het aantal dagvlinders in ons land is sinds 1990 met vijftig procent teruggelopen. Niet alleen selectieve soorten die hoge eisen aan hun leefomgeving stellen, maar ook 'gewone' soorten die minder kritisch zijn, hebben het moeilijk. Dat blijkt uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Het tijdschrift publiceerde onlangs een themanummer over insecten. Het artikel over vlinders, dat tot stand kwam met bijdrage van de Vlinderstichting, concludeert verder dat twintig procent van de soorten in Nederland is uitgestorven. De afname van de verspreiding van vlinders is tussen 1890 en 1940 gestart en is sindsdien met tachtig procent gedaald. Ook in Drenthe is sprake van een afname.

Algemene soorten

Niet alleen voor de vlinders geldt dat zowel kieskeurige als de meer algemene soorten afnemen. Onderzoekers van de Radbouduniversiteit hebben met behulp van data uit een Duits insectenonderzoek gekeken hoe het ervoor staat met zweefvliegen. Zij zagen dezelfde trend.

Oorzaak

De sterke achteruitgang in insecten heeft verschillende oorzaken, waaronder het intensieve landgebruik door verstedelijking en intensieve landbouw, klimaatverandering, verdroging en lichtvervuiling. Om het tij te keren zijn omvangrijke en radicale veranderingen nodig op internationale en globale schaal. Toch kan iedereen ook zelf een bijdrage leveren. Als genoeg mensen dat doen, profiteren de insecten daarvan.

Eigen bijdrage

De auteurs van het themanummer noemen acht manieren waarop je zelf een bijdrage kunt leveren aan het tegengaan van de insectensterfte. Te beginnen met het laten groeien van gras, struiken en planten in de tuin. Zo krijgen eitjes, rupsen, poppen en volwassen insecten de ruimte om op te groeien, zich te ontwikkelen en te schuilen, bijvoorbeeld in de winter.

Verder adviseren ze onder andere om inheemse planten in de tuin te zetten, planten die van nature in een omgeving voorkomen. De insecten die in een bepaalde streek leven, hebben een relatie met die specifieke planten en zullen daar profijt van hebben. En gebruik bij het tuinieren of onderhoud van het erf geen chemische bestrijdingsmiddelen. Insecten leggen het loodje en er zijn andere manieren om onkruid te verwijderen.

Lees ook:

Deel dit artikel: