17 Drentse locaties onderzocht op 'giftige poep', één monster te veel insecticiden

Stichting ARK Natuurontwikkeling deed vorig jaar onderzoek naar 'giftige poep', oftewel poep met daarin (te veel) insecticiden. Daarvoor werd mest van boerenvee in natuurgebieden onderzocht. Wat blijkt? Van de 41 monsters die er door heel Nederland voor het onderzoek zijn afgenomen zijn er 3 met een te hoge concentratie insecticide gevonden. Eén van die 3 monsters werd aangetroffen in Drenthe.

In het Drentse geval ging het om de stof Fenbendazol, die gebruikt wordt om parasieten in het spijsverteringskanaal van het vee te bestrijden. De stof zou giftig zijn voor met name vogels en waterinsecten, blijkt uit het onderzoeksrapport van ARK Natuurontwikkeling.

Drenthe was met 17 van de 41 monsters de meest vertegenwoordigde provincie in het onderzoek. Er zijn ook monsters afgenomen in de provincies Zuid-Holland (10), Noord-Holland (1), Friesland (6), Groningen (3) en Limburg (4).

Waarom dit onderzoek?

Boerenvee wordt soms behandeld met insecticiden. Sommige boeren pachten een stuk grond van een natuurgebied om hun vee op te laten lopen. Op deze manier komt de mest van het vee, waarin insecticiden zitten, in de natuur terecht. En aangezien veel insecten die mest verwerken, zodat het weer bij planten terechtkomt, komen zij in aanraking met de giftige poep. Hierdoor sterven de insecten en hebben vogels en andere zoogdieren weer te weinig insecten om te eten.

Beheerders van natuurgebieden vragen vaak of zij hun vee geen insecticiden willen toedienen vlak voordat het vee in het natuurgebied ondergebracht wordt. Volgens ARK natuurontwikkeling wordt hierop nauwelijks gecontroleerd. Daarom is ARK Natuurontwikkeling dit poeponderzoek gestart.

Meetmethode niet gevoelig genoeg

In de overige 38 monsters kunnen overigens ook insecticiden zitten. De methode waarmee gemeten werd, bleek niet gevoelig genoeg voor kleine hoeveelheden insecticiden, vertelt projectleider Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling aan Nature Today. In het volgende onderzoek dit jaar wordt gekeken of ook kleinere hoeveelheden gedetecteerd kunnen worden.

ARK Natuurontwikkeling is een stichting die meer wilde natuur in Nederland wil. Het hele onderzoeksrapport van ARK Natuurontwikkeling vind je hier.

Deel dit artikel: