Start archeologisch onderzoek hunebed Gasselte duurt nog even

De gemeente Aa en Hunze weet nog niet wanneer er archeologisch onderzoek gedaan kan worden naar een mogelijk hunebed in Gasselte. Het eerste gesprek met een archeologisch adviesbureau staat voor morgen gepland.

Tijdens het gesprek van morgen komen eerst alle gegevens van eerder onderzoek op tafel te liggen. Aan de hand van die uitkomsten zal het bureau een advies uitbrengen over het wel of niet starten van graafwerkzaamheden of ander archeologisch onderzoek. Deze maand gaat er in ieder geval nog geen schep in de grond.

Het 53ste hunebed?

De gemeente liet begin december onderzoek doen met een grondradar op een heuvel achter dorpshuis De Trefkoel. Die plek werd onderzocht op aanwijzen van amateurarcheoloog Lammert Hingstman uit Bronneger, die met zijn wichelroeden klaarblijkelijk stuitte op aanwijzingen voor een hunebed. Het 53ste hunebed zou dat dan moeten zijn.

De gegevens van de grondradar laten een verstoring van de ondergrond zien, wat zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een hunebed. Zonder echt archeologisch onderzoek is er echter niet te zeggen of er daadwerkelijk een megalitisch grafmonument achter het dorpshuis ligt.

Kritiek

Of er echt een hunebed ligt, is dus niet te zeggen. Maar als het aan provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden ligt, stopt de gemeente direct met het onderzoek. In het Dagblad van het Noorden laat hij weten het onderzoek een 'overbodige excercitie' te vinden. Hij baseert zich op het ontbreken van het bestaan van het hunebed in de Drentse geschiedschrijving.

Een woordvoerder van Aa en Hunze laat weten op te hoogte te zijn van de uitspraken van Van der Sanden. "Het radaronderzoek wees uit dat er stenen onder het zand liggen, maar of die van een hunebed zijn is de vraag. Daar willen we graag definitief een antwoord op en daarom hebben wij een gespecialiseerd bureau gevraagd om ons te adviseren over een vervolgonderzoek", aldus de woordvoerder.

Lees ook: