Raad Coevorden heeft nog veel vragen over Nieuwe Veste

De raad van Coevorden is het nog niet eens over de toekomst van middelbare school De Nieuwe Veste in Coevorden. Verschillende partijen gaven in de commissie aan dat ze niet goed kunnen beslissen over verbouw of nieuwbouw. De wethouder streeft naar een verduidelijking voor de raadsvergadering van volgende week.

Wethouder Huizing van onderwijs ziet graag nieuwbouw van De Nieuwe Veste in het stationsgebied Holwerd-Midden. In het onderzoek naar de mogelijkheden wordt dat ook als voorkeursscenario meegenomen.

Jerry Stoker van PAC is van mening dat er nu te weinig onderzoek is gedaan. "Het voorstel is nu te uitgebreid. Het plan waarover de raad nu moet beslissen moet gesplitst worden. Moet er verbouw of nieuwbouw komen? En zo ja, welke locaties zijn er vervolgens mogelijk? Nu is het appels met peren vergelijken."

Renovatie

Lars Hoedemaker van D66 ziet het liefst dat er twee onderzoeken komen. Nieuwbouw op een specifieke locatie of verbouw van de huidige locatie. "Dan komen er mooie voorstellen uit waar we een keuze uit kunnen maken."

Meer onderzoek

Ook raadslid Henk Mulder van BBC2014 is van mening dat er meer gekeken moet worden naar renovatie van het huidige gebouw. "Daar is nu nog niet genoeg naar gekeken. We willen, voordat we een beslissing nemen, een uitgebreide conclusie en reden waarom er tot die conclusie is gekomen. Dat zien wij nu gewoon niet."

Dat is voor BBC2014 niet een directe reden om niet voor nieuwbouw te kiezen. "We willen goed onderzoek. Als daaruit uiteindelijk nieuwbouw komt, is dat zo. Het is alleen nu niet duidelijk waarom het nieuwbouw moet zijn."

Andere insteek bij renovatie

Het onderzoek naar renovatie is heel anders, geeft wethouder Huizing aan. "Je hebt dan te maken met beperkingen. Er is een gebouw en er zijn al bepaalde dingen die vaststaan. Bij nieuwbouw kan je het beter aanpassen aan alle huidige normen."

'Volgende week beslissing'

Het CDA en PvdA zien liever niet dat er nog veel meer onderzoek komt. "Dat kost nog meer extra tijd. Een amendement is voor ons voldoende, zodat er volgende week een beslissing genomen kan worden", zegt Joop Slomp van PvdA.

In de raadsvergadering van volgende week wordt het onderwerp van De Nieuwe Veste opnieuw besproken in de raad. Wethouder Huizing streeft ernaar om volgende week een goed voorstel aan de raad voor te leggen. Mocht dit voorstel niet binnen deze week uitgebreid genoeg zijn, dan wordt de beslissing een maand uitgesteld.