PvdA Tynaarlo: Gemeente lijkt dementerenden te vergeten

De gemeente Tynaarlo doet te weinig om een dementievriendelijke gemeente te zijn. Of eigenlijk doet het helemaal niks. Dat vindt de PvdA in de gemeente.

"Het lijkt alsof het onderwerp in de vergetelheid is geraakt, een situatie waarin mensen met dementie helaas dagelijks verkeren", aldus fractievoorzitter Koos Dijkstra.

Convenant

In 2018 ondertekende Tynaarlo, samen met de elf andere Drentse gemeenten en de provincie Drenthe, het convenant Dementievriendelijke Gemeenten. De bedoeling was dat ze zich allemaal sterk zouden maken voor een dementievriendelijke gemeente.

Volgens Dijkstra was dat toen een goede stap: "Omdat het om een belangrijk, maatschappelijk probleem gaat." Volgens de fractievoorzitter is dementie in de toekomst een van de grotere ziekten waar we in de provincie mee te maken gaan krijgen.

Bühne

Maar het ondertekenen van dat convenant voelt voor Dijkstra nu als een soort mooie show voor de bühne, want volgens hem heeft de gemeente vervolgens niets ondernomen om dementievriendelijk te worden. "En dus hebben we een paar maanden later vragen gesteld over of ze hier werk van gingen maken. Toen kregen we te horen dat dit convenant onderdeel is van het al bestaande beleid."

"Maar wij hebben gekeken en komen tot de conclusie dat er gewoon niets gebeurd is. Je laat het op deze manier afweten en dat is zonde", aldus Dijkstra. Volgens hem zou de gemeente veel meer moeten doen aan het informeren van inwoners over dementie. En ook zorgen dat familie van dementerenden ondersteund wordt: "Want het heeft enorme impact op familie als iemand dement is."

Vragen

Om dementie opnieuw onder de aandacht te brengen heeft Dijkstra namens de PvdA vragen gesteld aan het college. De partij wil onder andere weten waarom er geen actieplan is opgesteld, of er vorderingen zijn rondom het onderwerp en waarom er op de gemeentesite geen informatie staat over het onderwerp.

"Als de antwoorden mij niet zinnen, dan ga ik dit zeker weten aankaarten tijdens een raadsvergadering", aldus de fractievoorzitter die voorlopig de antwoorden van het college afwacht.

Deel dit artikel: