Hoogeveen gaat woonwagenbeleid veranderen na peiling onder bewoners

In 2030 is er in de gemeente Hoogeveen behoefte aan 46 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Dat blijkt uit een peiling onder woonwagenbewoners in Zuidwest-Drenthe. De gemeente gaat het woonwagenbeleid daarom aanpassen.

In de gemeente Hoogeveen zijn nu 102 standplaatsen voor woonwagens op vijftien verschillende locaties. Het aantal blijft al jaren ongeveer gelijk. Tot 2025 zijn er 31 nieuwe plaatsen nodig om aan de behoefte te voldoen, de vijf jaar daarna loopt de vraag op naar 46. De komende tien jaar komen er nauwelijks plaatsen vrij, blijkt uit een peiling van adviesbureau Companen.

"Gelet op de gebleken behoefte aan standplaatsen is een actualisatie van het beleid op korte termijn noodzakelijk", concludeert het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen. Het huidige beleid is gericht op het in stand houden van het huidige aantal standplaatsen. Ook zet Hoogeveen nu nog in op het 'verstening', waarbij stenen huizen worden gebouwd met de uitstraling van een woonwagen. Dat moet veranderen, vindt het college. "Uit het onderzoek blijkt dat er geen vraag is naar 'versteende' woonwagenlocaties."

Verplichting

Gemeenten zijn verplicht om beleid op te stellen voor woonwagens en standplaatsen. Op basis van internationale verdragen moet de woonwagencultuur beschermd en gefaciliteerd worden. De overheid moet zorgen dat bewoners 'binnen afzienbare tijd' kans maken op een standplaats.

Daarom werden de wensen in kaart gebracht. In Zuidwest-Drenthe lieten de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel een gezamenlijk onderzoek uitvoeren. Alle woonwagenstandplaatsen in de regio werden bezocht om een enquête af te nemen, ook familieleden van bewoners konden de vragenlijst invullen.

Andere gemeenten

In Westerveld, Meppel en De Wolden zijn nauwelijks nieuwe standplaatsen nodig. Bij het opstellen van een nieuwe Woonvisie van de gemeenten komt ook het woonwagenbeleid aan bod. In De Wolden staat op dit moment één woonwagen, nieuwe standplaatsen in de gemeente niet nodig. Bewoners geven in het onderzoek namelijk vaak aan dat ze voorkeur hebben voor een specifieke plek in een gemeente, vanwege de band die ze ermee hebben.

Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen Regio Zuidwest-Drenthe door adviesbureau Companen

Gemeente Huidig aantal standplaatsen Aanvullende behoefte 2025 Aanvullende behoefte 2030
Hoogeveen 102 31 46
Westerveld 35 1 5
Meppel 15 4 4
De Wolden 1 0 0

Lees ook: