Minister moet stikstofinformatie bedrijven openbaar maken

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de locatiegegevens van zogenaamde 'PAS-melders' openbaar maken. Dit vindt de Raad van State.

Het gaat om agrarische en niet-agrarische bedrijven die zonder Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw) konden uitbreiden toen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog gold. Milieuclub MOB wil weten welke bedrijven dat zijn en vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de locatiegegevens op van 3600 ondernemers.

Minister Schouten wilde die niet verstrekken. De bedrijven zouden bedreigd kunnen gaan worden door milieuactivisten. Voor de uitbreidingen zou nu een Nbw-vergunning nodig zijn.

Vrees voor activisme?

Uit praktische oogpunt beoordeelde de Raad van State in oktober vorig jaar tien van de 3600 verzoeken. De hoogste bestuursrechter bepaalde vandaag dat het om het milieu gaat. De Wet openbaarheid van bestuur staat niet toe dat emissiegegevens van stikstof geheim blijven. De minister kan de locatiegegevens alleen maar weigeren uit vrees voor activisme. Maar een concrete dreiging is er niet, zegt de Raad van State verder.

De uitspraak ging om "praktische overwegingen" slechts over tien voorbeeldbedrijven in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Maar in totaal zijn er duizenden boeren die als PAS-melders te boek staan. De rechtbank Noord-Nederland kan het beroep van milieuclub MOB met betrekking tot de rest van de 3600 bedrijven nu gaan afhandelen.

Schouten wil deze groep boeren en andere bedrijven nu alsnog een natuurvergunning geven, omdat zij volgens de toen geldende regels hebben gehandeld. Dat is een van de dingen die is afgesproken in het stikstofakkoord tussen het kabinet, SP, 50PLUS en SGP. Voor de SGP, een partij met een grote boerenachterban, was dit een belangrijk punt.

LTO Noord vreest procedures tegen boeren

LTO Noord, de belangenbehartiger van de boeren, reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State. "We zijn bang dat MOB deze gegevens gaat gebruiken om tegen boeren te procederen", zegt voorzitter Trienke Elshof. "Deze PAS-melders hebben op dit moment geen passende vergunning, terwijl ze altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld. Minister Schouten heeft herhaaldelijk toegezegd de situatie te legaliseren. Deze uitspraak onderstreept de urgentie daarvan."

Lees ook:

Deel dit artikel: