1,4 miljoen van het Rijk voor aanpak problemen niet-vitale vakantieparken

Minister Kajsa Ollongren en gedeputeerde Henk Brink (namens alle provincies) hebben een Nieuwe Agenda Vakantieparken ondertekend. Op deze manier willen ze landelijk verschillende problemen op vakantieparken verder aan kunnen pakken. Ollongren draagt 1,4 miljoen bij. Brink is blij dat alle provincies nu meedoen met het maken van de nieuwe plannen.

In Drenthe en op de Veluwe zijn ze het verst met de aanpak van de problemen. Ook andere provincies gaan eigen plannen maken, omdat dezelfde soort problematiek nu ook daar speelt. Het landelijke plan gaat vooral over de aanpak van zogeheten 'niet-vitale' vakantieparken en heeft de volgende punten:

  • Vakantieparken proberen aantrekkelijk houden
  • Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen
  • Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen
  • Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning
  • Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is

Problemen op niet-vitale vakantieparken

Brink: "De afgelopen jaren is er veel kennis opgebouwd over de sociaal-maatschappelijke problematiek op Nederlandse vakantieparken. Maar het oplossen van de problematiek vergt een langdurige gezamenlijke aanpak, zo blijkt ook uit de afgelopen jaren."

Vooral in Drenthe en op de Veluwe is die ervaring opgedaan. Daarom zijn deze twee regio's ook het verst met de aanpak. Andere provincies kijken naar het project Naober Drenthe. Brink stopt er in Drenthe 1,2 miljoen euro in. Dit geld is alleen bedoeld om problemen aan te pakken op vakantie- en recreatieparken die nu al niet meer vitaal zijn. Volgens Brink gaat het daarbij om sociale problematiek en criminaliteit. Denk daarbij aan mensen die geen huis kunnen krijgen en noodgedwongen op een vakantiepark wonen. Of criminele activiteiten die vanuit zo'n park plaats vinden, omdat het daar minder zichtbaar is voor de buitenwereld. Een team van experts gaat de gemeenten park voor park helpen bij het maken van een plan van aanpak.

Sommige parken toch weer vitaal te maken?

Drenthe werkt al een paar jaar aan het vernieuwen of veranderen van vakantieparken die niet meer van deze tijd zijn. En stak daar al 6 miljoen euro in. Als een park met hulp en investeringen weer mee kan in de recreatie is dat mooi. Oude parken die niet meer 'vitaal' zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende voorzieningen of te veel oude of permanente bewoning, moeten een andere bestemming krijgen.

Dat lopende programma vitale vakantieparken kreeg een flinke knauw toen het kabinet weigerde mee te werken aan een Regiodeal om miljoenen binnen te halen. In combinatie met het geld van gemeenten en de provincie zou er dan extra geld zijn om probleemgevallen goed aan te pakken en forse investeringen mogelijk te maken. Omdat gemeenten het ook financieel zwaar hebben, komt de meeste last op de schouders van de provincie. Volgens Brink ligt er nog ongeveer vier miljoen euro op de plank, waarvan een flink deel al bestemd is voor plannen die nog uitgevoerd moeten worden.

Landelijke Nieuwe Agenda Vakantieparken

De komende twee jaar gaat er landelijk meer aandacht uit naar de problematiek van kwetsbare mensen op vakantieparken. Mede door de gevolgen van covid-19 worden zij samen met de recreatieondernemers extra hard getroffen. In een aantal pilots doet men daarom onderzoek naar mogelijkheden om kwetsbare mensen op vakantieparken sneller te vinden en/of herkennen en te ondersteunen. Ook wordt bekeken hoe alle betrokken partijen permanente bewoners van vakantieparken het beste kunnen begeleiden naar passende huisvesting. De opgedane kennis en ervaring van deze pilots worden vervolgens beschikbaar gesteld aan andere gemeenten.

In de landelijke aanpak werken het Rijk en de provincies samen met gemeenten, GGD, Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties (GHOR), Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Lees ook: