Hoe ziet toerisme in Drenthe er over 10 jaar uit?

Hoe zien recreatie en toerisme er in Drenthe over tien jaar uit? De toeristische sector in Drenthe presenteerde vandaag een plan waaruit blijkt dat er onder andere meer jonge gezinnen met kinderen en 35-plusstellen naar de provincie gelokt moeten worden.

In het plan beschrijft Marketing Drenthe scenario's voor de toekomst die toerisme en recreatie in onze provincie kunnen verbeteren.

Daarbij richt Marketing Drenthe zich op drie verschillende pijlers. Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe: "Dat zijn de Drentse cultuurhistorie, zoals bijvoorbeeld de Koloniën van Weldadigheid. En natuurlijk de Drentse natuur. Denk aan het aan elkaar knopen van wandelnetwerken door de verschillende natuurgebieden. En tot slot willen we ons richten op mensen die naar Drenthe komen om in een rustige en fijne omgeving te werken, tijdens een workation."

In het plan staan verschillende ideeën beschreven. Het hierboven genoemde wandelnetwerk is daar één van, maar ook het heen en weer rijden tussen natuurgebieden met elektrokarretjes is een mogelijkheid. Voor de mensen die graag in de rust en natuur willen werken kan bijvoorbeeld een vakantiepark of cultuurerfgoedlocatie ideaal zijn.

Een ander belangrijk doel van het plan is om zogeheten overtoerisme te voorkomen. Crum: "We willen mensen naar Drenthe halen, maar niet ten koste van alles. We richten ons specifiek op binnenlandse toeristen, en daarnaast op mensen uit het nabije buitenland, dus Duitsland en Vlaanderen. Het is niet de bedoeling om bussen vol Aziatische toeristen hiernaartoe te halen." Ook wil Marketing Drenthe meer de samenwerking met inwoners zoeken: "Drenten moeten niet alleen de lasten, maar ook de meer lusten van het toerisme ervaren."

Invloed van corona en overtoerisme

Corona zorgt voor een versnelling van sommige ontwikkelingen. Zo zijn volgens het rapport natuur en ruimte zichtbaarder en aantrekkelijker geworden voor mensen die er eerst misschien minder oog voor hadden. Veel mensen wisten de natuur goed te vinden tijdens de coronacrisis. Vakanties naar het buitenland maken plaats voor vakanties dichtbij. En dat blijft ook na corona zo, denken ze bij Marketing Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Met die ontwikkeling kun je je voordeel doen, zo valt te lezen in het rapport.

Uniek en oer

Hoe kun je het unieke van Drenthe het beste aan de man brengen? Ingeborg de Groot van het Recreatieschap: "Trots zijn op onze eigen culturele identiteit en ons erfgoed, en dat uitdragen. Nieuwe en onbekende Drentse verhalen vertellen. Zoals van de Koloniën van Weldadigheid. Die zijn bij ons wel bekend, maar bij heel veel toeristen nog niet."

"Maak meer gebruik van de natuurlijke waarden die we hebben. In onze provincie is het nog echt donker 's nachts en kun je de sterrenhemel goed bekijken. Samen met Astron liggen daar mogelijkheden. Denk ook aan nature games voor kinderen op het Dwingelderveld. Grote natuurgebieden met elkaar verbinden. En meer 'toegangspoorten' tot die gebieden, dan hebben bezoekers ook echt een idee dat ze zo'n gebied binnengaan." Nog meer een oer-provincie zijn dus.

Werken en recreëren tegelijk

Doel is ook om Drenthe aantrekkelijker te maken voor jonge ondernemende gezinnen om hier te komen recreëren én werken. Dat kan door bestaande accommodaties aan te passen. Nu zijn er al mensen die een vakantiebestemming boeken om er rustig te kunnen werken.

En het is handig voor mensen die op vakantie zijn en af en toe een dag moeten werken. "Door de explosieve groei van het aantal thuiswerkers zal ook het belang van een recreatieve woonomgeving toenemen", is De Groots verwachting.

Lasten maar ook de lusten

De nieuwe toeristische visie hangt voor een groot deel aan het gedachtengoed van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Marketingmanager Charel van Dam van dat NBTC roept bewoners, bezoekers en recreatiebedrijven in Drenthe op om gedeeltelijke belangen te zoeken. Dat betekent volgens hem meer naar bewoners luisteren en hen betrekken bij een toeristisch product. Bewoners die de lasten ervaren van het toerisme kun je zo ook mee laten delen in de lusten.

Toerisme is volgens Van Dam niet een doel op zich, maar 'een middel om andere doelen te bereiken'. "Voorzieningen waar ook de Drent gebruik van maakt in stand houden of uitbreiden. Ook kun je investeren in gebieden waar krimp is en Drenthe aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen."

Die nieuwe Drenten zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze provincie, waarin ook jongeren wegtrekken. Volgens Van Dam is toerisme in Drenthe de komende tijd meer een kwestie van managen dan van marketing.

Meer over dit onderwerp:
recreatie toerisme Marketing Drenthe
Deel dit artikel: